Önálló laboratórium

A tárgy célja a mérnöki életben szokásos feladatok gyakorlása. A konzulens által kitűzött feladat részletes megértése, kidolgozása. A szakirodalomban az adott feladattípusra megoldási lehetőségek felkutatása, bemutatása, elemzése (szakirodalom kutatás). A megoldás megtervezése. A megoldás megvalósítása, elkészítése. A megoldás ellenőrzése, értékelő elemzése. A megoldott feladat dokumentálása. A hallgató az év elején választ egy témát és vele egy egyéni konzulenst. Év közben egyéni munkarendben dolgozik, az év végén a tárgyfelelősnek írásban és szóban beszámol a munkájáról. A félév közben végzett munka és az írásbeli beszámoló alapján a konzulens javaslatot tesz az érdemjegyre. A javasolt osztályzat, az írásbeli- és szóbeli beszámoló alapján a tárgyfelelős oktató adja a végleges érdemjegyet. Ha a konzulens ezt lehetővé teszi, akkor lehet csapatban dolgozni. Azonban mindenkinek minden tevékenységfajtával foglalkoznia kell. Hangsúlybeli, aránybeli különbségek lehetnek a csapattagok között, de nem fogadható el, ha egy csapatban valaki pl. csak "dokumentál". A tárgyfelelőssel és a konzulenssel való megállapodás alapján a csapattagok készíthetnek közös írásbeli beszámolót, de ebből ki kell derülni az egyes tagok egyéni részfeladatainak.

Tárgyfelelős oktató: Gerhátné Dr. Udvary Eszter

BMEVIHVA346, BMEVIHVML00, BMEVIHVML01, BMEVIHVML02, BMEVIHVML03

Témaválasztási lehetőségek
  • A hallgató a tanszék által felkínált témákból választ
  • A hallgató külső cégtől hoz konkrét témajavaslatot és tanszékünkön keres a tématerületen jártas konzulest, egyeztetés után a témát elfogadjuk és kiírjuk
  • A hallgatónak saját ötlete van a témára, ehhez keres a tanszéken a tématerületen jártas konzulest, egyeztetés után a témát elfogadjuk és kiírjuk
Tárgyfelvétel módja
  • Tárgyfelvétel a Neptunon (annak a tanszéknek a kurzusát kell felvenni, amelyen az önlabot szeretné csinálni, amennyiben a neptun nem engedi a tanszéki kurzus felvételét, akkor kérem keressék meg a dékáni hivatalban Vajda Júliát a problémával)!
  • Részvétel a tanszéki megbeszélésen/tájékoztatón
  • Választás a meghirdetett témák közül vagy önálló téma esetén konzulens keresése
  • Egyeztetés a téma konzulensével
  • Szükség esetén befogadó és elbocsátó nyilatkozat beszerzése (tanszéki adminisztrációban kell intézni)
  • Jelentkezés a HVT Tanulmányi Portálon  (határidő: 2. oktatási hét vége)
Beszámolók

 Az elvégzett munkáról a félév végén írásban és szóban be kell számolni.

Az írásbeli beszámoló leadásának határideje: 13. hét péntek 24:00 ( a HVT Tanulmányi Portálon keresztül)

A szóbeli beszámolók időpontjára jelentkezni kell a HVT Tanulmányi Portálon

A szóbeli beszámoló során használt fóliákat a beszámoló napja előtti nap 24:00-ig fel kell tölteni a HVT Tanulmányi Portálra

 

Önálló laboratórium témáink

Téma címe Téma kiírás Előkövetelmény Konzulens
25 GHz-es soros gerjesztésű mikrosztrip antenna rendszerA párhuzamos táplálású mikrosztrip antennarendszerek nyereségnövelésének alapvető korlátját az jelenti, hogy méretnövelés során a gerjesztő hálózat csillapítása gyorsabban növekszik, mint az antennanyereség. Ezt a problémát kerülik meg a soros gerjesztésű rendszerek. A megoldás másik felhasználási területe a fázisvezérelt mikrosztrip antennák köre. A feladatra jelentkező hallgató először a mikrosztrip antennák elméletének alapjaival ismerkedik meg, majd a soros gerjesztés lehetőségeit és korlátait vizsgálja, érintve az egyrétegű és az apertúracsatolt szerkezetek működését és összehasonlítását. Az ilyen antennák elemeinek tervezése, számítógépes szimulációja és műszeres mérései után előírt követelményeket teljesítő antennarendszert tervez és készít. A témában TDK dolgozat és szakdolgozat készítése lehetséges. nincsen

dr. Lénárt Ferenc

Access technology modeling for future 5G systemsNext generation 5G systems are expected to explore and integrate new technologies as well as reuse/extend ones already being considered for currently developed LTE-Advanced (4G) networks. Gaining more spectrum by entering the 60 GHz domain (millimeter to centimeter wavelength) is one possibility to improve the radio access throughput. MIMO antennas are already considered and being used for LTE and even evolved HSPA systems, however 5G may take MIMOs to a massive scale especially when operating in the millimeter wavelength to implement narrow beam forming. Additionally, parting with OFDM as the basis of the physical layer is another topic being considered. The objective of this task is to explore the evolution of 5G technologies such as channel models, antenna systems, physical layer design, etc. The models are to be implemented and evaluated in a network simulator tool developed mainly in C++. The scope of the work includes: - implementation and evaluation of mmW channel models - MIMO, massive MIMO antenna design for LTE-Advanced and 5G systems - spectrum refarming, spectrum allocation - multi-carrier designs and carrier aggregations - cooperative access points - LTE-Advanced in unlicensed spectrum - Linux (user level) - C++ programming (without using IDE) Advantage: - experience in using network simulators - knowledge of the Tcl scripting language - experience with distributed computing grids - experience with or interest in radio interface design

Dr. Szabó Zsolt

ACDC busz megvalósítása műholdfedélzeten Digitális és analóg telemetria adatok gyűjtése, vezérlő parancsok küldése műholdfedélzeti energiabuszon keresztül. A tápellátó buszinterfész adó/vevő egységei, valamint a tápegységek oszcillátorának modulációs lehetőségei. Speciális környezeti követelmények között működő egységek áramköri és konstrukciós tervezése, megépítése, tesztelése. Aktuális feladatok: - Telemetria adatok gyűjtése, parancsok kezelése ACDC fedélzeti buszon - Intelligens limiter kapcsoló fejlesztése nincsen

dr. Szabó József

Kocsis Gábor

Váradi Zsolt

Adaptív antennarendszerek vizsgálata elektromágneses térelmélet eszközeivelA jövő vezetéknélküli hálózataiban alkalmazott eljárások a fizikai réteg - jelenleg kevéssé vizsgált - sajátosságainak mélyebb megértésén fognak alapulni. Az adaptív antennarendszerek térnyerésével a hálózatok figyelembe fogják venni a fizikai közeg változásait - például az antennatartó szerkezet elhajlásából eredő irányhiba kompenzálásával. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az antennarendszerek pontos fizikai működésének elektromágneses térszámítás segítségével történő modellezése. A hallgató feladata a szakirodalom tanulmányozása, numerikus modell megalkotása, az antennarendszer egyes elemei egymásra hatásának vizsgálata, valamint a kölcsönhatások eredő viselkedésben tapasztalható következményinek tanulmányozása. A GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zrt.által támogatott téma. Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer ismerete.

Dr. Pávó József

Benkő Péter

Advanced application modeling and evaluation in 5G systemsCompared to existing network architectures or LTE-Advanced systems, the requirements of 5G include lower latency, increased throughput, significantly higher number of simultaneously connected devices, etc. While the basic performance of these networks can be captured with aggregated system level metrics (such as throughput and latency), the objective of this task is to go beyond that and study the behavior, performance and end user experience of popular Internet applications such as YouTube, Facebook, etc. in 5G. The application models are to be implemented and evaluated in a network simulator tool developed in C++ and Tcl. The scope of the work includes: - application modeling based on real network traces - study the impact of various 5G system level design choices and deployments on the applications - Linux (user level) - C++ programming (without using IDE) Advantage: - experience in using network simulators - knowledge of the Tcl scripting language - experience with distributed computing grids

Dr. Szabó Zsolt

Alvásfigyelés UWB rádiós jelekkelAz extra szélessávú impulzusokkal (UWB) működő rádiós egységek segítségével radar elven működő szenzor eszközök készíthetőek, amik a visszavert impulzusok jelalakjából következtetnek a környezet tulajdonságaira. Nemrég jelentek meg ilyen egységek, kis fogyasztással, kis mérettel amelyek szabadon felhasználható frekvenciasávban működnek. A hallgató feladata a Xethru X2 chipjének megismerése, működésének megértése. Az eszköz segítségével egy légzésfigyelő szenzor elkészítése. nincsen

Fehér Gábor

ARA telefon modulba integrálható antenna tervezéseA Google által kezdeményezett ARA telefon projekt egyik célja a moduláris okostelefon megalkotása és piaci bevezetése. A megvalósítás alapgondolata az ú.n. open hardware koncepció, amely alapján bármely - az egyes modulokra előírt specifikációnak megfelelő - modul csatlakoztatható a rendszerhez. A modulokra vonatkozó specifikáció azonban olyan megkötéseket tartalmaz, amely nem teszi lehetővé az eddigi mérnöki gyakorlatban alkalmazott antennák alkalmazását, ezen kívül az eddig széles körben alkalmazott tervezési eljárások sem működnek az adott környezetben. Új típusú antennák és tervezési eljárások szükségesek a kívánalmaknak megfelelő antennák tervezéséhez. A hallgató feladata a laborban elérhető, a tervezéshez használható térszámító szoftverek (Comsol, CST, stb.) megismerése, a tervezéshez kiválasztott szoftver használatának elsajátítása. Amennyiben ilyen fellelhető, akkor az ARA telefonokhoz jelenleg tervezés alatt lévő antennák analízise, optimalizálása. A végső cél új antenna geometriák kipróbálása, illetve optimalizálása. Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer és/vagy az FIT módszer ismerete.

Dr. Pávó József

Autóipari high-side tápkapcsoló tervezése, szimulációja, tesztelése (Bosch által támogatott téma).A hallgató feladata egy soft-start funkcióval rendelkező tápkapcsoló modul megtervezése diszkrét elemekből. A soft-start funkció a tápfeszültségek indulásánál játszik fontos szerepet, mivel a tápfeszültség így lineárisan és egyenletesen éri el a végértéket, ezzel megelelőzve a gyors áramimpulzusokat (in-rush áram csökkentése). A tápkapcsolónak rendelkeznie kell túláramvédelemmel, állítható feszültségfelfutási sebességgel, automatikus kimenet kisütéssel (kimeneti kondenzátorok kisütése). A feladat magában foglalja a különböző tápkapcsoló topológiák szimulációját-összehasonlítását, a legalkalmasabb megoldások méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését. A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható. Analóg elektronikai alapok

Szűcs László

Gnyálin István

Autóipari primer kapcsolóüzemű tápegység tervezése az elektromágneses kompatibilitás (EMC) figyelembevételével (Bosch által támogatott téma).A hallgató(k) feladata a piacon található primer, akkumulátorról táplált, autófedélzeti grafikus kijelzőkben használható feszültségcsökkentő konverterek összehasonlítása, majd a legalkamasabb két-három tápegység megtervezése, tesztelése különös tekintettel az elektromágneses kompatibilitásra. A feladat magában foglalja a kutatás eredményét képező termék összehasonlítást a legfontosabb autóipari szempontok alapján, a kiválasztott tápegységek méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését (rövidzárvédelem, bemeneti feszültségugrás, terhelésugrás, standby áramfelvétel, sugárzott és vezetett emisszió mérés). A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható. Kapcsolóüzemű tápegység alapok, áramkörtervezés

Szűcs László

Gnyálin István

Automatizált RF mérések LabView-valBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Dr. Hetényi Tamás

Beamsteering (Bámuló) radar jelfeldolgozásaBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Földes József

Beltéri navigáció támogatása okostelefonnalAz épületen belüli navigáció egészen más technológiákat kíván meg, mint a jól ismert GPS alapú rendszerek. A navigációs műholdak vétele helyett másfajta megoldásokat kell alkalmazni, például szenzorhálózatok jeleinek a vételével, optikai jeladóknak vagy egyéb eszközöknek az alkalmazásával. A beltéri navigációnak számos alkalmazási területe van, mint például látássérültek vezetése vagy információs pontok kialakítása. A már mindenki által elérhető okostelefonok megfelelő szoftverrel pedig alkalmas eszközök a navigációs végberendezés céljára. Az önálló laboratóriumon dolgozó hallgató feladata a jelenleg ismert megoldások áttekintése, ezek ismeretében egy egyszerű pozíció jeladó rendszer kialakítása és a hozzá tartozó szoftveres alkalmazás elkészítése. Android programozási ismeretek előnyt jelentenek, a témát folytatva pedig szakdolgozat, diplomaterv és TDK készítése is lehetséges a későbbiekben. nincsen

Dr. Csurgai-Horváth László

Csúcstényező (PAPR) csökkentés OFDM rendszerekbenEricsson által támogatott téma. Modern többvivős vezetéknélküli rendszerek modulációjára számos esetben alkalmaznak Ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolást (OFDM-et). Kedvező tulajdonságai mellett azonban vannak hátrányai is. Az egyik ilyen probléma a modulált jel nagy dinamikája, más néven a magas csúcstényezője. Ez a tulajdonság főleg az erősítő és egyéb analóg eszközök nemlineáris hatása esetén okozhat hibát az átvitelben. A csúcstényező-csökkentésére számos eljárást dolgoztak ki az utóbbi évtizedekben, néhányat közülük a korszerű szabványok is engedélyeznek (pl. DVB-T2). A hallgató feladata, hogy a különféle csúcstényező-csökkentő eljárásokat megvizsgálja és összehasonlítsa komplexitás, erőforrásigény, adatsebesség csökkenés stb. szempontok szerint. A szimulációk elvégzésére hozzon létre egy szimulációs környezetet Matlab segítségével. nincsen

Dr. Kollár Zsolt

DFTS-OFDM (SC-FDMA) rendszerek vizsgálataEricsson által támogatott téma. Az DFTS-OFDM (DFT-Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulációs eljárás egy többvivős modulációs eljárás, melynek egyik előnye a konvencionális OFDM-el szemben, hogy jelentősen kisebb a jel csúcstényezője. Ennek köszönhetően pl. az LTE rendszer uplinkjén is alkalmazzák (SC-FDMA). A hallgató feladata, hogy megvalósítson DFTS-OFDM rendszert illetve azt összehasonlítsa az OFDM modulációval. A rendszer vizsgálatát szimulációkkal vagy egy valós rendszeren is végezheti (szoftverrádión). nincsen

Dr. Kollár Zsolt

Digitális moduláció, demoduláció FPGA-valBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Mikó Gyula

Dr. Hetényi Tamás

Elektroabszorpciós modulátor vizsgálata Radio over Fiber rendszerekhezA Radio over Fiber (RoF) rendszerek egyre nagyobb teret hódítanak a mobil távközlés elosztó hálózataként. Az ehhez hasonló nagytávolságú és nagysebességű RoF rendszerekben a külső modulátor használata elengedhetetlenné vált. RoF rendszerekben előnyös tulajdonságai miatt a Mach-Zehnder modulátor (MZM) használata helyett előtérbe kerülhetnek az Elektroabszorpciós modulátorok (EAM). A hallgató feladata, hogy megismerkedjen a RoF rendszerekkel, és a külső modulátorok működésével. Ezt követően vizsgálja meg az EAM modulátorok fontosabb paramétereit, ezeket hasonlítsa össze a MZM modulátorokkal. Tervezzen RoF összeköttetést EAM modulátor segítségével, és ezt vizsgálja szimulációkkal és méréssel. A hallgató megismerkedik az optikai kommunikáció alapjaival, és méréstechnikájával. Ismereteket szerez a rádiós és optikai összeköttetések néhány fontos szimulációs módszerével és mérési eljárásával.nincsen

Cseh Tamás

EMC, harmonikus áramok méréseAz elektromágneses kompatibilitás (EMC) szakterülete szerteágazó. Sok más mellett az MSZ EN 61000-3-2 szabvány szerint vizsgálni kell egyes elektromos/elektronikus készülékek azon tulajdonságát, hogy milyen felharmonikus áramokat juttatnak vissza működésük során az 50 Hz-es erősáramú hálózatra. A jelentkező feladata, hogy a szakirodalom alapján tájékozódjon az alapvető EMC fogalmak, zavartipusok és terjedési módok, valamint ezek mérése terén, majd vegyen részt egy olyan mérőkészülék tervezésében, elkészítésében és tesztelésében, amely a jelzett felharmonikus áramok mérését valósítja meg. A mérőeszköz érzékelője egy speciális tekercs, melynek jelét PC hangkártya fogadja és az ehhez készítendő jelfeldolgozó program elemzi, archiválja és jeleníti meg. A témában TDK dolgozat és szakdolgozat készítése lehetséges. nincsen

dr. Lénárt Ferenc

Ericsson: Adaptív modulációs eljárások alkalmazása változó időjárási körülmények esetén.Ericsson Magyarország Kft. által támogatott egyetemi hallgatói téma Az önálló laboratórium keretében a mobiltelefon ellátó hálózatok gigahertzes frekvenciatartományban működő rádió-összeköttetéseinek speciális terjedési viszonyaival lehet megismerkedni. Mivel ezeket az összeköttetéseket nagy megbízhatóságú adatátvitelre használják, különös tekintettel kell lenni a tervezés során a csapadék, elsősorban az eső csillapító, esetenként akár megszakadást is okozó hatásaira. Terjedési modellek és statisztikai eljárások segítségével, továbbá mérési adatok alapján vizsgálható egy adott összeköttetés, vagy akár több összeköttetésből álló hálózat rendelkezésre állási ideje, és ez alapján kidolgozható olyan eljárás, amikor a modulációs mód adaptív változtatásával a rendszer önmaga szabályozhatja az optimális és legmegbízhatóbb működési paramétereket. Az angol nyelv, Visual Studio és MATLAB programozási ismeretek előnyt jelentenek a munka során. Keret: 1 fő.nincsen

Dr. Csurgai-Horváth László

Dr. Bitó János

Ericsson: Mobil ellátóhálózat 20-80 GHz közötti összeköttetéseinek terjedési, megbízhatósági és adatátviteli tulajdonságainak mérése és modellezéseEricsson Magyarország által támogatott egyetemi hallgatói téma Az önálló laboratórium keretében mobiltelefon ellátóhálózat gigahertzes frekvenciatartományban működő rádió-összeköttetéseinek speciális terjedési, mérési és modellezési eljárásaival lehet megismerkedni. A munkához valós mérési adatok is rendelkezésre állnak, melynek során elsősorban a csapadék terjedésre gyakorolt hatásainak a vizsgálata a kitűzött feladat. A munka során C/C++ illetve Matlab programokat írása is szükséges, melyek az adatok megjelenítését, szűrését, statisztikai feldolgozását végzik el. Csatornamodellezési módszerek és új modellek kidolgozásában is részt lehet venni. Az angol nyelv ismerete szükséges a szakirodalom feldolgozásához, statisztikai eljárások, Visual Studio és MATLAB programozási ismeretek előnyt jelentenek. Keret: 1 fő.nincsen

Dr. Csurgai-Horváth László

Dr. Bitó János

Fázisvezérelt antennarácsú radar jelfeldolgozásaBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Földes József

Felületszerű objektumok elektromágneses viselkedésének modellezése végeselemes környezetbenHa a modellezni kívánt objektum kiterjedése valamely irányban nagyságrendekkel kisebb, mint a többiben, azaz felületszerű, akkor a végeselem-módszernél alkalmazott térbeli diszkretizálás egyrészt gazdaságtalan, másrészt számottevő pontatlanságot okoz. Ezért ha lehet, ún. felületi modellt használunk. Elektromágneses problémák kapcsán a következő alapeseteket szoktuk vizsgálni: - vékony fémfelület helyezkedik el levegőben vagy dielektrikumban (pl. PCB, árnyékolás), - két vezető anyag vékony levegőréteget zár közre (pl. repedés, zárvány, rétegelválás), - fém-levegő határon vékony fém- vagy dielektrikum-réteg jelenik meg (pl. lerakódás). A hallgató feladatai: 1. Tanulmányozza az említett felületi modellek irodalmát; hasonlítsa össze a modelleket erőforrásigény és általánosság (pl. frekvenciafüggés) szempontjából. 2. Valósítson meg (implementáljon) egy alkalmasan megválasztott modellt végeselem-környezetben (pl. Comsol Multipysics). 3. Végezzen tesztszámítást olyan, a szakirodalomban található benchmark problémára, amelyhez mérési eredmény is tartozik. nincsen

Dr. Gyimóthy Szabolcs

Ferromágneses anyag hiszteréziskarakterisztikájának meghatározása inhomogén térben mért adatokbólEgy a közelmúltban kifejlesztett, elektromágneses elvű, roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárás során a ferromágneses anyag hiszteréziskarakterisztikájának méréséből következtetnek bizonyos anyagszerkezeti illetve mechanikai tulajdonságok megváltozására (pl. anyagkifáradás, öregedés, korrózió, neutronbesugárzás hatása, stb.). Azonban a mérőfej konkrét kialakításából adódóan a mért karakterisztika nem az anyagot magát jellemzi, hanem tartalmazza a munkadarab geometriájának és egyéb környezeti tényezőknek, azaz a teljes konfigurációnak a hatását is. A hallgató feladata, hogy a mért jelben szétválassza az anyagra és a geometriára jellemző hatást, és az utóbbi leválasztásával meghatározza a ferromágneses anyag hiszteréziskarakterisztikáját egy alkalmas közelítésben. Ehhez felhasználandó a hiszterézis egy matematikai modellje (pl. Preisach-modell), valamint egy numerikus térszámítási eszköz (pl. végeselem-módszer).nincsen

Dr. Gyimóthy Szabolcs

FMCW radar jelfeldolgozás mikrovezérlővelBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Mikó Gyula

Dr. Hetényi Tamás

Frakcionális osztású PLL IC-k összehasonlítása, egy-két kiválasztott típusból mintaáramkör tervezése és méréseBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Földes József

Grafikus processzorok (GPUk) alkalmazása rádiójelek feldolgozásáraBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Dr. Hetényi Tamás

Heterogeneous networks and multi-layer technologiesBeyond 4G and future 5G telecommunication systems are expected to leverage multiple radio access technologies providing coverage at overlapping areas in order to meet the latency, throughput and connectivity requirements while making cost efficient use of existing deployments. Heterogeneous systems may integrate 3GPP HSPA, LTE, future 5G as well as Wi-Fi radio interfaces and access points. The co-existence of multiple layers enables use cases such as advanced load balancing, traffic steering/off-loading, whereas it also has impact on interference mitigation, backhauling, mobility management and application performance. The objective of this task is to create simulation models for heterogeneous networks and supported use cases to study the system, user and application level performance and behavior. The models are to be implemented and evaluated in a network simulator tool developed mainly in C++. The scope of the work includes: - Explore different deployments of co-existing LTE and 5G cells (spectrum allocation, access point deployment, etc.) - Investigate alternative routing and backhauling mechanisms - Evaluation of new transport layer technologies (e.g., MPTCP) benefitting from simultaneously active radio interfaces - Linux (user level) - C++ programming (without using IDE) Advantage: - experience in using network simulators - knowledge of the Tcl scripting language - experience with distributed computing grids - knowledge of TCP

Dr. Szabó Zsolt

Homogenizálási elv alkalmazása periodikus árnyékoló struktúrák végeselem-analízisére széles frekvenciatartománybanEMC problémák kiküszöbölésére gyakran használnak olyan árnyékoló réteget (pl. hálót, szövetet vagy rácsot), amelynek finomszerkezete periodikus, azaz felfogható egy szimmetriacella ismétlődéseként. Bár az árnyékoló struktúra minden részletre kiterjedő modellezését a rendelkezésre álló erőforrások általában nem teszik lehetővé, ez nem is lényeges: az árnyékoló hatás szempontjából többnyire homogén réteggel számolhatunk. A homogenizált anyag paramétereinek meghatározásánál kihasználhatjuk a struktúra periodikus voltát, ugyanis ahhoz elegendő csupán a szimmetriacella analízise. Az így adódó anyagjellemzők (permittivitás, permeabilitás ill. elektromos vezetőképesség) azonban jelentősen eltérhetnek az alapanyag(ok)étól: frekvenciafüggést és anizotrópiát mutathatnak, sőt nem ritka az elektromos-mágneses kereszteffektusok látszólagos fellépése sem. A hallgató feladata, hogy a homogenizálási elv megértésével és alkalmazásával meghatározza néhány kiválasztott árnyékolás homogenizált anyagparamétereit, és ezek felhasználásával tesztszámításokat végezzen végeselem-módszerrel. nincsen

Dr. Gyimóthy Szabolcs

Hullámterjedés és adatátviteli kapacitás vizsgálatok MIMO adatrádióvalBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Mikó Gyula

Impulzus rádiós lokalizációs infrastruktúrára épülő robot/drón irányításAz extra szélessávú impulzusokkal (UWB) működő rádiós kommunikáció előnye, hogy egy-egy rádiós csomag beérkezési ideje igen pontosan (<<1ns) detektálható, így időmérésen alapuló pozicionálásra nagymértékben alkalmas. A hallgató feladata, hogy egy meglévő UWB rádiós helyzetmeghatározó infrastruktúra segítségével autonóm módon közlekedő robotot/drónt valósítson meg. Az UWB lokalizációs rendszer teszt környezete a BME L épületében található, a robot autó és vagy drón biztosított. A hallgató feladata ezekhez illeszteni az UWB rádiós egységet és MCU programozással megvalósítani az autonóm működést a rádiós egységből lekérdezhető pozíció adatok alapján.Arduino vagy más MCU fejlesztőkörnyezetben szerzett tapasztalatok

Fehér Gábor

Induktív rezonancián alapuló, vezeték nélküli energiaátvitelAz induktív rezonancia elvén működő vezeték nélküli energiaátvitel tervezése során a betáplálási és az energiakivételi oldalakon a kapcsolódó kétpólusokat - az optimális átviteli hatásfok elérése érdekében - szabályozni kell. E szabályozás megtervezéséhez tudni kell, hogy milyen kétkapu-paraméterek írják le a be- és kicsatoló tekercsek kapcsai irányából az átviteli rendszert. A keresett kétkapu-paramétereket az elektromágneses térszámítás eszközeivel kaphatjuk meg. A hallgató feladta egy olyan tervezést segítő eljárás kidolgozása, amely alapján megkaphatók azok a kétkapu-paraméterek, amelyek figyelembevételével - egy adott felhasználási környezetben - a fent említett szabályzórendszer megtervezhető. A paraméterek meghatározásához a tanszéken kifejlesztett térszámítási módszer alapján írt program használható. Elvárás az elektromágneses terek és a lineáris hálózatok elméletének területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent az integrálegyenletek módszerének ismerete.

Dr. Pávó József

Dr. Bilicz Sándor

Integrált optikai eszközök térelméleti analíziseIntegrált optikai eszközök működésének részletes megismerésének és az egyes eszközök pontos karakterizációjának egyik lehetséges módja azok elektromágneses térszámítás eszközeivel történő numerikus analízisén alapszik. Az önálló laboratóriumi feladat első szakaszában az irodalom feldolgozásával a hallgató megismerkedhet az integrált optikai eszközök alapvető építőelemeivel (hullámvezető, iránycsatolók, modulátorok, rezonátorok, stb.). A második szakaszban egy kiválasztott eszköz numerikus modelljét készíti el a rendelkezésre álló térszámító programok egyikével. Végezetül a numerikus analízis eredményeinek felhasználásával megadja az eszköz részletes karakterizációját.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer és/vagy az FIT módszer ismerete.

Dr. Pávó József

IoT szenzormodulok fejlesztéseAz IoT világában a vezeték nélküli érzékelőknek kulcsfontosságú szerepe van. A munka elején a hallgató kreativitására nagyban építve konzulensi támogatással definiálásra kerülnek a szenzorral szemben támasztott pontos követelmények. Ezt követően a hallgató a megoldásra javasolt rádiós technológiákat áttekintve (Bluetooth Smart, 6lowpan, LoRa, ...) kiválasztja a legjobb megoldást a feladatra. A munka eredménye egy működő, rádiós eléréssel lekérdezhető szenzoregység (amit a hallgató hazavihet). A feladat során megszerezhető tapasztalatok: IoT rádiós technológiák, NYÁK tervezés, forrasztás, MCU programozás. nincsen

Fehér Gábor

Járműipari EMC, sugárzott immunitásmérés: stripline, vagy antenna?Bár a járműipari EMC immunitás szabványok sugárzott zavarral szembeni vizsgálatra elfogadják a stripline tápvonalban és az antennával végzett gerjesztést is, gyakorlati tapasztalatok szerint a kettő nem mindig ad egyforma eredményt. Fontos momentum az is, hogy az antennás mérés során jelentősen nagyobb RF teljesítményigény lép fel. A jelentkező(k) feladata számítógépes szimulációkkal, majd méréssel megvizsgálni, hogy különböző mérési szituációkban mennyire feleltethető meg egymásnak a kétféle mérési mód és az általuk nyert eredmények. Milyen korrekciókkal, szoftveres támogatással hozható elfogadható tűrésen belül egyformára a kétféle teszt eredménye A feladat része (lehet) alsó frekvenciatartományban egy nagy méretű eszközök immunitásvizsgálatára szolgáló huzal szerkezetű stripline cella szimulációja, megtervezése, méretben és frekvenciában átskálázott kisminta megépítése és minősítő mérése, valamint szélessávú térerősségmérő szonda megtervezése és kalibrációja. A témában TDK dolgozat és szakdolgozat készítése lehetséges. nincsen

dr. Lénárt Ferenc

Jel becsatolással stabilizált nagyfrekvenciás oszcillátor tervezéseA Hallgató feladatai: - Irodalomkutatás során megismerkedni a mikrohullámú áramköri elemekkel, valamint a jel becsatolással történő frekvencia stabilizálás elméletével, megvalósítási lehetőségeivel. - Megtervezni, elkészíteni egy jel becsatolással frekvencia stabilizált mikrohullámú oszcillátort és mérésekkel igazolni a tervezést. nincsen

Mészáros Gergely Zoltán

Jelfeldolgozási módszerek vizsgálata Ericsson által támogatott téma. A digitális jelfeldolgozási eljárások egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a különféle mérőeszközökben, műszerekben. Többek között a DFT (FFT) és a Wavelet transzformációk segítségével a mérendő jelek jól elemezhetőek és több hasznos információ nyerhető ki belőlük. A hallgató feladata, a különféle jelfeldolgozási eljárások, transzformációk vizsgálata és összehasonlítása. A módszerek vizsgálatához írjon Matlab programot melynek segítségével a módszerek jól bemutathatóak és összehasonlíthatóak. A vizsgálatokhoz használjon hang és képfájlokat, amelyekkel a módszerek hatékonysága jól demonstrálható. Mutassa meg azt is, hogy mely esetekben használhatóak jól a módszerek és mely esetekben nem előnyös egyik vagy másik eljárás alkalmazása. nincsen

Dr. Kollár Zsolt

Kisfrekvenciás 3D mágneses tér mérőfej fejlesztéseÉletterünkben nagyon széles frekvenciatartományban, számtalan forrásból származó elektromágneses tér kerül kapcsolatba elektromos-elektronikus készülékeinkkel és az élő szervezetekkel. Ha vizsgálni akarjuk ezen környezetszennyezés hatását, fel kell térképeznünk annak mértékét, intenzitását, mindezek helyfüggését. Ehhez szélessávú mérőeszközök szükségesek. A feladat egy korábbi diplomaterv alapjairól indulva olyan - hangfrekvenciás tartományban dolgozó, PC hangkártyát használó - 3D mágneses tér mérőfej szimulációja, megépítése, kalibrációja, melyet aztán szoftveres támogatással egy nagyobb mérőrendszerbe integrálunk. A témában TDK dolgozat és szakdolgozat készítése lehetséges. nincsen

dr. Lénárt Ferenc

Klímaváltozás hatásainak vizsgálata mikrohullámú összeköttetésekenA 10 GHz feletti tartományban üzemelő mikrohullámú összeköttetések érzékenyek a csapadék, különösen az eső okozta csillapításra. A jelenség vizsgálatára a tanszéken mikrohullámú mérőrendszer működik, mely méréseket végez földi szabadtéri nagyfrekvenciás összeköttetéseken, mely rendszer eredményei segítséget nyújtanak az éghajlatban végbemenő változásainak kutatásához is, ezáltal lehetővé válik, hogy hazai körülmények közt vizsgáljuk az elmúlt 15 évben végbement meteorológiai változások mikrohullámú összeköttetésekre gyakorolt hatásait. A munka során MATLAB programokat írása is szükséges, melyek a mérőrendszer adatainak megjelenítését, szűrését, statisztikai feldolgozását végzik el. Az éves statisztikák változásán keresztül a változó klimatikus viszonyokat is figyelembe vevő csatornamodellezési módszerek és új összeköttetés tervezési modellek kidolgozásában is részt lehet venni. Angol nyelv ismerete szükséges a szakirodalom feldolgozásához, statisztikai eljárások, MATLAB programozási ismeretek előnyt jelentenek. A témát folytatva szakdolgozat, diplomaterv és TDK készítése is lehetséges a későbbiekben. Keret: 1-2 fő.nincsen

Dr. Bitó János

Korszerű képtömörítési eljárások implementációja és vizsgálataBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Mikó Gyula

Dr. Hetényi Tamás

Korszerű modulációk valós-idejű megvalósítása szoftverrádiónNapjaink számos korszerű digitális kommunikációs rendszere (pl.: WiFi, DVB-T, DAB) a többvivős modulációs sémákat használ (pl. OFDM) adatátvitelre. Szoftverrádió (USRP) segítségével lehetőség van ezen a fent említett jelek adására és vételére akár valós időben is. A következő generációs adatátviteli sémák (5G) is a többvivős modulációk (FBMC, GFDM) valamint a szoftverrádiós platform hatékonyabb használatát tűzi ki célul (pl. kognitív rádiós elvek mentén). A szoftverrádió (USRP) a feladat során rádiófrekvenciás jelek kezelésére (fel- és lekeverésére) használható, míg a jelfeldolgozási feladatok számítógépen valósíthatók meg. A hallgató feladata, hogy elkészítsen egy adatátviteli láncot, amely képes a jelek szintézisére és analízisére egy adó és egy vevő egységben. A program elkészítése történhet C++, Matlab, LabVIEW illetve Gnuradio környezetben egyaránt. A témát folytatva szakdolgozat, diplomaterv és TDK készítése is lehetséges a későbbiekben. Keret: 1-2 fő.nincsen

Horváth Bálint

Dr. Horváth Péter

Látható fényes kommunikációval működő "silent disco" rendszer tervezéseA vezetéknélküli kommunikációt használó alkalmazások egyre nagyobb száma és a hagyományos kommunikációs csatornák növekvő telítettsége célszerűvé teszi újszerű adatközlési eljárások vizsgálatát, melyek egyik képviselője a látható fényes kommunikáció (VLC). A VLC alkalmazások célja alapvetően a fényforrásként is működő LED-es infrastruktúra kommunikációra való hatékony felhasználása. A hallgató feladata egy úgynevezett ?silent disco? alkalmazás megtervezése látható fényes kommunikáció alkalmazásával, mely egy LED-es világítóhálózatként is funkcionáló adóoldalt, illetve a modulált fényjelek detektálására és az átküldött zene valósidejű lejátszására alkalmas vevőoldalt foglal magában. A munka során a hallgató megismerkedik a LED-es adó- és vevőáramkörök tervezésével, elkészíti a jelfeldolgozáshoz szükséges programokat, a szakirodalom segítségével tanulmányozza és implementálja a célszerű modulációs és multiplexálási eljárásokat, illetve megméri a jelátvitel releváns jellemzőit. A feladat több részre bontható, akár több féléven át is folytatható. nincsen

Szabó Gábor

Zsolczai Viktor

Lorentz-erőn alapuló roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárás elektromágneses modellezéseAz iparban elterjedten alkalmaznak ún. roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárásokat különböző szerkezeti elemek belső anyagszerkezetének, hibamentességének ellenőrzésére. Egy újszerű módszer a Lorentz-erő mérésén alapul: egy állandómágnest a vezetőanyagból készült, nem mágnesezhető, vizsgálandó mintadarab fölött mozgatva abban örvényáramok ébrednek, amelyek mágneses tere kölcsönhat az állandómágnes terével. Amennyiben a mintadarab homogén, úgy a mágnesre ható erő (egyenletes mozgást tekintve) állandó, azonban a vezetőképességet megváltoztató anyaghibák közelében ingadozni kezd. Az erő mérésével tehát közvetett úton az anyagszerkezetről kapunk információt. Mind a mérési elrendezés optimalizálása, mind pedig az anyaghibák rekonstrukciója a jelenség pontos numerikus modellezését igényli, amely ma egy élő és érdekes kutatási terület. A modellezés gyakran végeselem-módszerrel történik, amelyet az elektromágnesesség más területein is elterjedten alkalmaznak, és kereskedelmi szoftverekben is elérhető. A hallgató feladata a létező modellezési eljárások áttekintése, valamint saját, végeselem-módszeren alapuló modell kidolgozása, amely alkalmas az anyagvizsgálati eljárás szimulációjára bizonyos egyszerű elrendezések esetén. Az Elektromágneses Mezőszimuláció és Tervezés Laboratóriumban rendelkezésre áll több kereskedelmi végeselem-szoftver. Elvárás az elektromágneses terek területén és a lineáris algebrában való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer ismerete.

Dr. Bilicz Sándor

Meteorológiai mérések hullámterjedési vizsgálatokhozTanszékünkön több éven keresztül folytak hullámterjedési mérések a GHz es frekvenciatartományban, kis távolságú földi összeköttetéseken. Elsősorban az eső, de más csapadéktípusok is jelentősen befolyásolják ebben a frekvenciatartományban a hullámterjedést. Ezért nagy jelentősége van a vett rádiójelek teljesítményszintjének a mérésén kívül a meteorológiai paraméterek (eső, hőmérséklet, szélsebesség, stb.) rögzítésének is. A V1 épületen jelenleg folyik ezeknek a berendezéseknek a telepítése. Ebbe a munkába lehet bekapcsolódni az önálló labor keretében, meg lehet ismerkedni különféle meteorológiai szenzorokkal, ezek mérési adatainak a továbbításával, rögzítésével és feldolgozásával. A témát folytatva szakdolgozat, diplomaterv és TDK készítése is lehetséges a későbbiekben. Keret: 1-2 főnincsen

Dr. Csurgai-Horváth László

Dr. Bitó János

Mikrohullámú aktív áramkörök tervezéseA mikrohullámú aktív áramkörök fajtáinak áttekintése. Egy kiválasztott aktív áramkör tervezése mikrosztrip tápvonalas elrendezésben. Az áramkör vizsgálata szimulációval. A kiválasztott aktív áramkör megépítése és vizsgálata.nincsen

Dr. Berceli Tibor

Mikrohullámú alapáramkörök (RF szűrők, erősítők, frekvenciasokszorozók, frekvenciaosztók, stb.) szimulációja, tervezése, megépítése, beméréseBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Földes József

Mikrohullámú passzív és aktív eszközök tervezése Radio over Fiber rendszerekhezAz egyre inkább elterjedő Radio over Fiber (RoF) rendszerekhez szükségesek mikrohullámú kiegészítő áramkörök. A hallgató megismerkedik a RoF rendszerekhez szükséges mikrohullámú passzív és aktív áramkörökkel, valamint megtervez egy, a mikrohullámú sávban működő eszközt. A hallgató a félév során megismerkedik az alapvető mikrohullámú tervezési feladatokkal, valamint az ehhez kapcsolódó méréstechnikával. A feladat részét képezi a passzív áramkörök kipróbálása RoF rendszerben is. nincsen

Cseh Tamás

Dr. Zólomy Attila

Mikrosztrip antenna tervezése MIMO adatrádióhozBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Földes József

Milliméteres hullámhosszú mesh hálózatok az 5G rendszerekbenA jövő mobil hozzáférési technológiája (5G) a ma tapasztaltaknál jóval nagyobb sávszélességet fog biztosítani. Ennek az adatmennyiségnek a továbbítása is költséges, ezért a backhaul hálózatok új kihívások elé néznek. Az új rendszernek új topológiai elrendezése is lesz, amelynek optimális kihasználását érdemes vizsgálni. A feladat a meteorológiai hatások vizsgálata az 5G rendszerek milliméteres hullámhosszú hálózataira, különös tekintettel a csapadék hullámterjedésre gyakorolt hatásainak vizsgálata a milliméter hullámhosszon, illetve az 5G mesh backhaul hálózatainak statisztikai vizsgálatára alkalmas szimulációs környezet megvalósítása. A munkája során Matlab környezetben futó programot kell elkészíteni, mely segítségével mérési adatok feldolgozása és rendszer szimulációk végezhetők el. A témát folytatva szakdolgozat, diplomaterv és TDK készítése is lehetséges a későbbiekben. Keret: 1-2 fő.nincsen

Dr. Bitó János

Modell-redukció elektromágneses térszámítási feladatok közelítő megoldásáraA gyakorlati jelentőséggel bíró elektromágneses térszámítási feladatokat többnyire csak numerikus módszerekkel (pl. végeselem-módszer, véges differencia módszer) lehet megoldani. E numerikus eljárások számításigénye rendszerint nagy, mert a diszkretizálás (pl. hálózás) során sok ismeretlen keletkezik. Sokszor merül fel az igény, hogy sok, egymástól kevéssé eltérő (pl. más peremfeltételt vagy más gerjesztést tartalmazó) feladatot oldjunk meg egymás után, pl. egy eszköz optimalizálása során. Ekkor segítségül hívhatunk bizonyos modell-redukciós módszereket, amelyek néhány jól megválasztott minta megoldás alapján közelítő eredményt szolgáltatnak a hasonlóan kitűzött feladatok megoldására is. Egy ilyen technika a Proper Orthogonal Decomposition, amely egy, az összes szóba jöhető megoldások terét közelítőleg kifeszítő bázist állít elő, így bármely megoldás közelítőleg megadható e bázis elemeinek lineáris kombinációjaként. A hallgató feladata a Proper Orthogonal Decomposition eljárással való megismerkedés a szakirodalom alapján, és annak kipróbálása különböző elektromágneses tesztfeladatokon, Matlab függvények megírásával. A munka szakdolgozat vagy diplomaterv keretében tovább folytatható. Megfelelő eredményesség esetén lehetőség van Franciaországban (Gif-sur-Yvette) működő kutatóintézetek meglátogatására, ill. ösztöndíjas kint tartózkodásra. Elvárás az elektromágneses terek területén és a lineáris algebrában való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer ismerete.

Dr. Bilicz Sándor

MRI-ben használt RF tekercsek analízise és optimalizációjaMRI berendezéseket - többek között - széles körben használnak az orvosi diagnosztikában és klinikai kiállat kísérletekben. A képalkotás szempontjából kulcskérdés az RF tekercs geometriájának és elektronikájának kialakítása. A tekercs geometriai tervezéséhez és optimalizálásához elektromágneses térszámítási eljárásokat használhatunk. A hallgató feladatai: - az irodalom alapján megismerni az MRI tekercsek tervezésének alapelveit - numerikus térszámítási módszeren alapuló programcsomag segítségével analizálni a rendelkezésre álló kisállat kísérletekhez használt MRI tekercseket - az analízis eredményeit mérésekkel alátámasztani - a meglévő geometriából kiindulva egy olyan tekercs megtervezése, amely tulajdonságai felülmúlják a kiindulási elrendezés műszaki paramétereit Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer és/vagy az FIT módszer ismerete.

Dr. Pávó József

Műhold, rakéta, valamint ballonfedélzeti műszerek és berendezések kiszolgáló, vezérlő áramköreinek fejlesztéseTudományos és technológiai célú műszerekhez és vezérlésükhöz szükséges egységek, eszközök tervezése és megvalósítása. A hallgatók bekapcsolódhatnak az Európai Űrügynökség (ESA) nemzetközi ESEO és REXUS/BEXUS projektjeibe. Aktuális feladatok: - ESEO LMP kísérlet áramerősítő egysége - ESEO PDU LCL (Latched Current Limiter), R-LCL (Retriggerable LCL) - Obszervatóriumi UV mérő adatgyűjtője nincsen

dr. Szabó József

Kocsis Gábor

Váradi Zsolt

Műholdas telemetriavevő megvalósítása szoftverrádiós eszközökkelA hallgató feladata a FUNCube-1 kisműhold (http://funcube.org.uk/) telemetriajelének demodulációjára és dekódolására alkalmas rendszer összeállítása GNU Radio környezetben. A feladat megoldása során a megfelelő GNU Radio jelfeldolgozó blokkok kiválasztása, a hiányzó blokkok kifejlesztése és tesztelése, a kész rendszer szimulációkkal, majd valós mérésekkel történő jellemzése szükséges. A témára jelentkező hallgató megismerkedhet az alacsonypályás műholdak vételének alapjaival, a GNU Radio szoftverrádiós környezet használatával és bővítési lehetőségeivel, és a műholdas kommunikációban alapvető modulációs és hibajavító kódolási eljárásokkal. A vételhez rendelkezésre állnak Ettus USRP szoftverrádiós eszközök, de cél, hogy a rendszer filléres "RTL-SDR" vevőkkel is megbízhatóan működjön. A feladat megoldásához alapvető C++ programozási ismeretek szükségesek. Keret: 1-2 fő.nincsen

Dr. Horváth Péter

Műholdfedélzeti napelemes energiaellátó rendszerekA fedélzeti energiakezelés, tárolás, szétosztás, napelem illesztés és a maximális teljesítményű munkapont követés, optimális vezérlés. Speciális környezeti követelmények. Modellezés, áramkörépítés, mérés és tesztelés. Aktuális önálló feladatok: - ESEO LMP kísérlet tápegysége repülőpéldány szerkesztése és tesztelése - ESEO PDU energiavédő és szétosztó egység tápegysége nincsen

dr. Szabó József

Szimler András

Négyantennás rádió iránymérő rendszer szoftverének fejlesztéseBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Mikó Gyula

Obszervatóriumi és fedélzeti műszerek, detektorok szerkesztése és teszteléseAnyagválasztási, termikus és mechanikus igénybevételekkel kapcsolatos megfontolások, továbbá megbízhatóság növelés konstrukciós vonatkozásai. A hallgatók megismerik és részt vesznek a fejlesztés tervezési, megvalósítási és tesztelési fázisaiban. Aktuális önálló feladatok: - Obszervatóriumi tellurikus mérő és adatgyűjtő két energia bemenetű tápellátó egysége - ESA ESEO LMP kísérlet Langmuir detektor konstrukciója és tesztelése vákuumban - UV detektor műszer fejlesztés obszervatóriumi alkalmazásra nincsen

dr. Szabó József

dr. Bánfalvi Antal

OFDM jelek szinkronizációja Ericsson által támogatott téma.Napjaink számos digitális kommunikációs rendszere (pl.: WiFi, DVB-T, DAB) az OFDM modulációs sémát alkalmazza. Valós rendszerek esetén az adatávitel során számos problémával találkozunk. Ilyen az adó- és vevőberendzés oszcillátorának frekvenciakülönbsége, a vevő egységben a helyes időzítés megállapítása. A hallgató feladata a különböző időzítés- és frekvencia-visszaállító eljárások megismerése (pl. IEEE 802.22, ciklikus előtag alapú becslés), valamint azok hatékonyságának vizsgálata szimulációk segítségével. A hallgató hasonlítsa össze a különböző módszereket, mutassa be azok működési tartományát, vizsgálja meg azok hatékonyságát ideális, illetve zajjal terhelt esetben. Mutassa be milyen hatással van a becslések hibája a rendszer egyéb jellemzőire (pl. bithibaarány). nincsen

Dr. Kollár Zsolt

Okos akvárium (iAquarium)Az okostelefonok gyors elterjedésével egyre több ''okos'' dolog kerül a piacra, aminek célja a vásárló életének megkönnyítése és/vagy folyamatosan naprakész információkkal való ellátása. A téma kidolgozása során a hallgató feladata, hogy két dinamikusan fejlődő technológiát (látható fénnyel való kommunikáció és okos eszközök készítése) ötvözzön egy demonstrációs célra szolgáló eszközben. A hallgató feladata egy aranyhalak tartására szolgáló akvárium ?felokosítása?, ami képes az akvárium megvilágítását felhasználva adatokat gyűjteni a víz minőségéről (hőmérséklet, tisztaság, oxigén tartalom, stb.) és ezen információkat felhasználva a tulajdonos mobiltelefonjára értesítést küldjön az akvárium állapotáról, vagy éppen emlékeztesse a szükséges teendőkről (pl. akvárium tisztítása). A feladat két részből tevődik össze: akvárium megvilágítására szolgáló LED-ekkel a víz tulajdonságának mérése és adatok küldése a feldolgozó egység felé. A másik részfeladat az akvárium felől érkező adatok megjelenítése a felhasználó számára az általa használt eszközön.nincsen

Fekete Gábor

Optikai megoldások az 5G hálózatokban - Optikai méréstechnikaA mobil hálózatok fejlődésével és elsősorban az 5G hálózatok várható megjelenésével egyre fontosabb kérdés hogyan tudjuk a rádiófrekvenciás jeleket optikai közegen továbbítani. Ezért a Radio over Fibre (RoF) rendszerek vizsgálata és fejlesztése igazi jővőbemutató feladat. A reflexiós elven működő félvezető optikai erősítő (RSOA-Reflective Semiconductor Optical Amplifier) hatékonyan használható ilyen rendszerekben, hiszen Kis mérete, kis fogyasztása, könnyű kezelhetősége mellett jelentős előnye, hogy többféle feladat egyidejű ellátására is használhatjuk. A hallgatói téma célja egy RSOA alapú RoF összeköttetés felépítése. A hallgató feladata: - A Radio over Fibre rendszerek felépítésével és az alkalmazott eszközökkel kapcsolatos szakirodalom áttekintése - RSOA paramétereinek mérése (automatizált mérések) -- Optikai méréstechnika megismerése -- Automatizált mérések elkészítéséhez szükséges mérésvezérlő környezet megismerése - Egyszerűsített RSOA alapú rendszer megtervezése, felépítése, bemérése A téma több féléves, összetett feladatot takar. A részletes feladatot a jelentkező hallgató előképzettségéhez és az önálló feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló félévek számához igazítjuk. Ericsson támogatású téma, a hallgatónak a félév végén eőadást kell tartania az Ericsson hallgatói konferencián A feladat teljesítése során megszerezhető, általánosan használható ismeretek: - Optikai hálózatok és optikai távközlésben használt eszközök megismerése - Optikai méréstechnika, optikai távközlő rendszerekben felhasznált műszerek megismerése - Mérésvezérlés Labor: V1 213. (OMT) laboratórium Keret: 2 fő BSC esetén optikai távközlés témalabor javasolt MSc esetén Optikai hálózatok mellékspecializáció

Gerhátné Dr. Udvary Eszter

Optikai megoldások az 5G hálózatokban - SzimulációA mobil hálózatok fejlődésével és elsősorban az 5G hálózatok várható megjelenésével egyre fontosabb kérdés hogyan tudjuk a rádiófrekvenciás jeleket optikai közegen továbbítani. Ezért a Radio over Fibre (RoF) rendszerek vizsgálata és fejlesztése igazi jővőbemutató feladat. A reflexiós elven működő félvezető optikai erősítő (RSOA-Reflective Semiconductor Optical Amplifier) hatékonyan használható ilyen rendszerekben, hiszen Kis mérete, kis fogyasztása, könnyű kezelhetősége mellett jelentős előnye, hogy többféle feladat egyidejű ellátására is használhatjuk. A hallgatói téma célja egy RSOA alapú RoF összeköttetés felépítése. A hallgató feladata: - A Radio over Fibre rendszerek felépítésével és az alkalmazott eszközökkel kapcsolatos szakirodalom áttekintése - VPI Transmission Maker szimulációs környezetben RSOA transmitter használó RoF összeköttetés felépítése -- VPI Transmission Maker optikai távközlési hálózat modellezésére használt szimulációs környezet alkalmazásszintű megismerése -- VPI Transmission Maker szimulációs környezetben RSOA transmitter használó blokk elkészítése -- Az elkészített szimulációs blokk felhasználásával a teljes összeköttetés felépítése -- Az elkészült rendszer átviteli paramétereinek vizsgálata A téma több féléves, összetett feladatot takar. A részletes feladatot a jelentkező hallgató előképzettségéhez és az önálló feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló félévek számához igazítjuk. Ericsson támogatású téma, a hallgatónak a félév végén eőadást kell tartania az Ericsson hallgatói konferencián A feladat teljesítése során megszerezhető, általánosan használható ismeretek: - Optikai hálózatok és optikai távközlésben használt eszközök megismerése - Optikai hálózatok vizsgálatánál elterjedten használt szimulációs környezet használata - Modellezési elvek elsajátítása Labor: V1 213. (OMT) laboratórium Keret: 2 fő BSC esetén optikai távközlés témalabor javasolt MSc esetén Optikai hálózatok mellékspecializáció Elsősorban MSc képzésen tanuló hallgatók számára ajánlott téma

Gerhátné Dr. Udvary Eszter

Optikai szűrő tervezése Az optikai szűrők megoldásainak összefoglalása. Szűrő tervezése egy kiválasztott elrendezés alapján. A szűrő vizsgálata és optimalizálása szimulációval.nincsen

Dr. Berceli Tibor

Parabola antenna tápfej fejlesztés mikrosatelit vételre és holdradar kísérletekhezA hallgató feladata: A parabola reflektoros apertúra antenna tervezésének megismerése. Egy horizontális és vertikális polarizációra egyaránt képes antenna primersugárzó megtervezése. Az antenna megépítése, és bemérése. Részvétel a holdradar kísérletekben. 1 fő Msc nincsen

Szűcs László

Performance evaluation of future 5G systemsThe objective of this task is to develop simulation models for LTE-Advanced (4G) and future 5G (beyond 4G) wireless systems. Objectives include studying the overall system performance, topology optimization and resource utilization exploring various 5G candidate technologies. The models are to be implemented and evaluated in a network simulator tool developed mainly in C++. The scope of the work includes: - Capture characteristic user plane behavior of millimeter wavelength mesh backhaul - Study alternative user plane architectural solutions (mobility management, L1/2 protocol stack alternatives, Relay ACK for RLC) - Generate quantitative and qualitative measures on the overall system efficiency- Linux (user level) - C++ programming (without using IDE) - interest in future telecommunication architectures Advantage: - experience in using network simulators - knowledge of the Tcl scripting language - experience with distributed computing grids

Dr. Szabó Zsolt

QoE aware 5G network architectureGood end user experience (aka. Quality of Experience, QoE) of popular Internet applications such as YouTube, Facebook, etc. is important for the operators to keep their subscribers engaged by enabling them to fully utilize their devices and seamlessly run the applications they have been used to. Current technologies such as HSPA, LTE or Wi-Fi do not embed QoE in the core of their operation and proper QoE enforcement requires additional extensions or patches to the systems that may be architecturally suboptimal. The objective of this task is to investigate mechanisms (through the creation of simulation models) that can be natively integrated in future 5G systems to enable end-to-end QoE aware operation. The models are to be implemented and evaluated in a network simulator tool developed mainly in C++. The scope of the work includes: - evaluation of QoE management and enforcement in future 5G systems - TCP optimization in 5G systems - Linux (user level) - C++ programming (without using IDE) Advantage: - experience in using network simulators - knowledge of the Tcl scripting language - experience with distributed computing grids - experience with or interest in radio interface design

Dr. Szabó Zsolt

Radar keresztmetszet meghatározása elektromágneses térszámítássalA radarral való detektálhatóság szempontjából jellemzi az objektumokat az ún. radar keresztmetszet (radar cross-section, RCS), amelynek fizikai alapja az objektum és az arra beeső elektromágneses hullám kölcsönhatása. Egyszerű geometriájú tárgyak esetén, kis- és nagy hullámhosszak (optikai tartomány és Rayleigh-tartomány) az RCS-re aszimptotikusan érvényes analitikus formulák léteznek. Bonyolultabb - a gyakorlat számára fontos - geometriák esetén azonban elengedhetetlen az elektromágneses tér numerikus szimulációja az RCS meghatározására. Erre a célra gyakran alkalmaznak végeselem-módszert vagy integrálegyenlet-módszert. A hallgató feladata az RCS fogalmának megismerése, az alkalmazott közelítő formulák és a numerikus szimulációs módszerek áttekintése, valamint az RCS meghatározása numerikus térszámító programokkal néhány tesztfeladatra (akár kereskedelmi végeselem-programmal, akár saját fejlesztésű környezetben). A munka szakdolgozat vagy diplomaterv keretében tovább folytatható. Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer ismerete.

Dr. Bilicz Sándor

Rádióhullámok terjedése műhold-föld összeköttetésenTanszékünk részt vesz az ESA (Európai Űrügynökség) Alphasat kísérletében, amely a geoszinkron műholdról sugárzott, 19 és 39 GHz frekvenciájú jelek hullámterjedését vizsgálja. Ez a kísérlet különösen fontos a jövő széles sávú kommunikációs rendszereinek a kialakításában, a rádiócsatorna minősítésében. Magyarország mellett több más európai ország is részt vesz a kísérletben. Tanszékünkön vevőállomás épül mindkét frekvenciára, ami antennákat, kültéri és beltéri egységeket valamint a folyamatos adatrögzítést végző számítógépet tartalmazza. Ebbe a munkába lehet bekapcsolódni az önálló labor keretében, a rendszerrel való megismerkedés után pedig egyrészt az adatok rögzítését, feldolgozását, megjelenítését végző programok elkészítésével lehet foglalkozni, másrészt az ismert hullámterjedési modelleket összehasonlítva a mérési eredményekkel, új modellek kidolgozásában is részt lehet venni. C, C++ és MATLAB programozási ismeretek előnyt jelentenek. A témát folytatva szakdolgozat, diplomaterv és TDK készítése is lehetséges. nincsen

Dr. Csurgai-Horváth László

dr. Riegger István

Reflexiómentes mérőszoba tulajdonságainak vizsgálataÁrnyékolt-reflexiómentesített mérőterek fontos jellemzője, hogy mennyire homogén elektromágneses vizsgálóteret tudunk létrehozni bennük, vagy mekkora az a térrész (csendes zóna), amelyben bizonyos hibával homogénnek tekinthető a térerősség eloszlása. Adott mérőantennával felszerelt, adott elrendezésű mérőhely esetén ezt hosszadalmas méréssorozattal lehet meghatározni a frekvencia függvényében. A mérésre a szakirodalom többféle módszert ajánl. A tanszékünkön épült új árnyékolt, reflexiómentesített mérőszoba reflexiós minősítése a közeljövőben történik meg. Ehhez terveink szerint új - FMCW radar elv alapján működő - mérési eljárást dolgozunk ki, mellyel nem csak a csendes zóna határozható meg, hanem a domináns reflexiós helyek is lokalizálhatók - ezzel segítve a térhomogenitás javítását. A feladat megoldásában részt vevő hallgató kiindulásként tanulmányozza a fontosabb mérési módszereket, majd bekapcsolódik az FMCW radar elven működő eljárás kidolgozásába, a mérésvezérlő jelfeldolgozó szoftver megalkotásába, a szükséges hardver eszközök megtervezésébe és a méréssorozat lebonyolításába. A témában TDK dolgozat és szakdolgozat készítése lehetséges. nincsen

dr. Lénárt Ferenc

RF gerjesztő és vevő tekercsek fejlesztése kisállat vizsgáló MRI berendezéshezA hallgató feladata: Az MRI berendezés működésének megismerése. A kisállat MRI-ben használatos RF tekercsek tervezésének megismerése. Egy "birdcage" tekercs megtervezése és bemérése. 1 fő Msc nincsen

Szűcs László

RF jelek átvitele optikai szálonBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Földes József

Rövidhullámú 3D térerősségmérő szonda megvalósíthatóságának vizsgálataÉletterünkben nagyon széles frekvenciatartományban, számtalan forrásból származó elektromágneses tér kerül kapcsolatba elektromos-elektronikus készülékeinkkel és az élő szervezetekkel. Ha vizsgálni akarjuk ezen környezetszennyezés hatását, fel kell térképeznünk annak mértékét, intenzitását, mindezek helyfüggését. Ehhez szélessávú mérőeszközök szükségesek. A feladatra jelentkező hallgató részt vesz egy rövidhullámú frekvenciatartományban dolgozó 3D mágneses tér mérőfej szimulációs vizsgálatában, megtervezésében, megépítésében, kalibrációs méréseiben, a tervezett mérések támogatását végző mérésvezérlő-adatfeldolgozó szoftver fejlesztésében A témában TDK dolgozat és szakdolgozat készítése lehetséges. nincsen

Szűcs László

dr. Lénárt Ferenc

Segédvivős optikai összeköttetés tervezéseA segédvivős optikai összeköttetés megoldásainak összefoglalása. Az összeköttetés tervezése egy kiválasztott elrendezés alapján. Az összeköttetés vizsgálata szimulációval. Az összeköttetés összeállítása és vizsgálata.nincsen

Dr. Berceli Tibor

Software Defined Radio (SDR) módszerek alkalmazása távközlési és/vagy radarberendezésekbenBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Dr. Hetényi Tamás

Spektrummérési módszerek vizsgálata és összehasonlítása Ericsson által támogatott téma. Kognitív rádiókban egy nagyobb szerepet kapnak a spektrummérési és detektálási eljárások. A hallgató feladata, a jelenleg vizsgált módszerek megismerése és összehasonlítása. Végezzen ezzel kapcsolatosan szakirodalomkutatást. Vizsgálja meg a digitális (FFT, rekurzív-DFT) és analóg (heterodin elv) módszereket. Adjon javaslatot, hogy a jelenleg használatos kognitív rádiós technikák közül melyiket érdemes alkalmazni. Implementálja szoftver rádióra az egyik szabadon választható algoritmust és próbálja ki szimulált és valós környezetben is. nincsen

Dr. Kollár Zsolt

Szabadtéri optikai adó tervezése mikrohullámú jelek átviteléreA rádiós jelek elosztása nem csak klasszikus mikrohullámú linkeken illetve optikai szálon történhet, hanem szabad téri optikai linkeken is. Elsősorban a rövid hatótávolságú, de nagy kapacitású rendszerekben előforduló úgynevezett Radio over Free Space Optics (RoFSO) link adóáramkörének tervezése a hallgató elsődleges feladata. Az áramkör tervezésén és mérésén túl a hallgató feladatai közé tartozik egy RoFSO csatorna vizsgálata is. Vizsgálja a RoFSO csatorna összeköttetést a távolság függvényében. A hallgató megismerkedik az alapvető áramkör tervezéssel és méréssel, valamint az optikai kommunikáció alapjaival. Ezen kívül lehetőség nyílik a hallgató számára az alapvető rádiós-optikai méréstechnika vizsgálatára is. nincsen

Cseh Tamás

Szabályozható aktív műterhelés tervezése és megépítése tápegységek teszteléséhezBHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.által támogatott téma, BSc-s és MSc-s hallgatók részere. nincsen

dr. Seller Rudolf

Földes József

Szinkronizáció többvivős adatátviteli rendszerekbenNapjaink számos digitális kommunikációs rendszere (pl.: WiFi, DVB-T, DAB) többvivős modulációs sémát (OFDM) alkalmaz. Valós rendszerek esetén az adatátvitel során számos problémával találkozunk. Ilyen az adó- és vevőberendezés oszcillátorának frekvenciakülönbsége, a vevő egységben a helyes időzítés megállapítása. A következő generációs vezeték nélküli adatátviteli rendszerek (5G) fizikai rétegében a továbbfejlesztett többvivős sémák (FBMC, GFDM) esetén is meg kell találni a megoldást ugyanezen problémákra. A jövőbeni rendszerek szinkronizációjának kifejlesztéséhez elengedhetetlen a jelenlegi módszerek alapelveinek elsajátítása. A hallgató feladata a különböző időzítés- és frekvencia-visszaállító eljárások megismerése (pl. IEEE 802.11, ciklikus előtag alapú becslés), valamint azok hatékonyságának vizsgálata szimulációk segítségével. A hallgató hasonlítsa össze a különböző módszereket, mutassa be azok működési tartományát, vizsgálja meg azok hatékonyságát ideális, illetve zajjal terhelt esetben. Mutassa be milyen hatással van a becslések hibája a rendszer egyéb jellemzőira (pl. bithibaarány). A témát folytatva szakdolgozat, diplomaterv és TDK készítése is lehetséges a későbbiekben. Keret: 1-2 fő.nincsen

Horváth Bálint

Dr. Horváth Péter

Tekercselések nagyfrekvenciás viselkedésének modellezéseA tekercselések egyenáram ill. kis frekvenciás áramok esetén induktivitással (esetleg még soros veszteségi ellenállással) jól modellezhetők. Ugyanakkor közismert, hogy nagyobb frekvenciákon ez a modell nem megfelelő; a helyettesítőképet szokás kiegészíteni a menetek közötti elektromos kölcsönhatásról részben számot adó kapacitással is. A tekercset modellező RLC-tag paramétereinek meghatározása azonban egy igen összetett elektromágneses térszámítási feladat. Bizonyos alkalmazásokban előfordulhat, hogy a három elemből álló RLC modellnél pontosabb, több dinamikus komponenst tartalmazó, vagy elosztott paraméterű áramköri modell szükséges. Ezek előállítása még komolyabb feladat, amelynek megoldása csak numerikus térszámítási eszközökkel (pl. végeselem-módszer) lehetséges. A hallgató feladata a tekercselések nagyfrekvenciás modellezésénél alkalmazott megközelítések áttekintése, valamint saját, végeselem-módszeren alapuló eljárás kidolgozása az áramköri modell paramétereinek meghatározására. Az Elektromágneses Mezőszimuláció és Tervezés Laboratóriumban rendelkezésre áll több kereskedelmi végeselem-szoftver. Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer ismerete.

Dr. Bilicz Sándor

Többsávú antenna tervezése, hangolása, mérése SzubGHz-es és 2.4GHz-es ISM sávokraA manapság a kis hatótávolságú rádiós rendszerekben használt modulok felhasználásában nagy előny, ha több sávban tudnak működni. Ezek az előnyök a következők lehetnek: - pl. ha az egyik sávban interferencia zavarok lépnek fel és a rendszer intelligensen képes sávot váltani, - pl. ha a modul képes a különböző sávokban működő rádiós protokollok között átjáróként működni (pl. 2.4GHz Blutooth <> subGHz Zigbee stb) - pl. ha egyetlen modul használható több földrajzi régióban, így logisztikai és gyártási költség spórolható meg. A több sávban működőképes integrált rádiók alkalmazása mellett ehhez szükség van több antenna, vagy eleve egy jó hatásfokú többsávú antenna alkalmazására. Az utóbbi jelentős méret és költségspórolást jelent. Kisméretű, de nagy hatásfokú antennák tervezése mellett a behangolás és a vezetett, illetve sugárzott RF mérések elvégzése is elengedhetetlen. A hallgató feladata a szakirodalom alapos tanulmányozása után: - megismerkedni a Silicon Laboratories által gyártott EFR32 típusú, többsávú (GHz alatti és 2.4GHz ISM sávok) működésre képes rádió felépítésével, nagyfrekvenciás áramköri illesztésével, - tanulmányozni a UHF frekvenciás ISM sávokban, illetve a 2.4GHz-es frekvencián alkalmazott kisméretű, nyomtatott antennák típusait, felépítését, tervezési és mérési módszereit, - második fázisban gyakorlatban tervezni, esetlegesen behangolni és bemérni egy kétsávú (868 vagy 915MHz UHF és 2.4GHz sáv) antennát, amely 50 Ohm-os bemenetekkel rendelkezik és alkalmazható a Silicon Laboratories által gyártott EFR32 integrált rádiós IC-vel. A hallgató a munkát a tanszék, illetve Silicon Laboratories Hungary Kft. laboratóriumában és eszközeinek felhasználásával végzi. Megfelelő előrehaladás esetén a témában később TDK dolgozat, tudományos cikkek, illetve diplomaterv készítése is lehetséges. Helyszín: SZHVT, Silicon Laboratories Hungary Kft., Budapest, Záhony u.7. 1031 Hallgatói keret: 1 fő angol nyelv ismerete

Szalay Zoltán Attila

Dr. Zólomy Attila

Végeselem-módszer és sugárkövetés csatolt alkalmazása radarszórás számításáraAz elektromágneses jelenségek modellezésénél a megfelelő matematikai modell megválasztásának egyik alapvető kérdése az, hogy a hullámhossz hogyan viszonyul az érintett objektumok jellemző méreteihez, illetve az objektumok tagoltságához. Ha a hullámhossz ez utóbbiaknál nagyobb, vagy azokkal összemérhető, akkor a Maxwell-egyenleteken alapuló modellt, míg ha lényegesen kisebb, akkor rendszerint a geometriai optikán alapuló modellt érdemes választani. A radarral kapcsolatos hullámterjedés vizsgálatánál azonban mindkettőre szükség lehet, akár egyidejűleg is. Például a radarkeresztmetszet vagy a periodikus struktúrákon (kerítés, épületburkolat, stb.) való szóródás számítása részletes hullámtani modellt igényel, míg az objektumok közötti szabad tér mérete ugyanezt a részletezést nem teszi lehetővé, így ott jószerével csak a geometriai optikai módszerek alkalmazhatók. Az ilyen komplex esetek vizsgálatához tehát célszerűnek tűnik a kétféle modell összefüggő, azaz csatolt alkalmazása. A hallgató feladata a két módszer együttes, csatolt alkalmazása Comsol Multiphysics 5.2 szimulációs környezetében, valamely fentebb említett típusú probléma megoldására. nincsen

Dr. Gyimóthy Szabolcs

Vezeték nélküli energia ellátás hardver elemeinek megismerése.A hallgató feladata: Megismerni az A4WP Wireless Power Transfer System működési elvét. A leírás alapján elkészíteni egy laboratóriumi demonstrációs rendszer tervét. Hardverelemek (tekercsek, erősítők , mérő eszközök) fejlesztése a demonstrációs rendszerhez. Az elkészült elemek bemérése és rendszerbe illesztése. nincsen

Szűcs László

Vezeték nélküli energiaátviteli rendszer rezonáns tekercsének szimulációja és méréseNapjainkban intenzív kutatás és fejlesztés folyik a vezeték nélküli energiaátvitel területén. Egy elterjedt megvalósításban mágnesesen csatolt rezonáns tekercsek között történik az energiaátvitel. A tervezés során nagyon fontos, hogy a különböző kialakítású rendszerek viselkedéséről numerikus szimulációval is képet kaphassunk. A Tanszéken a közelmúltban kidolgoztak különböző térelméleti modelleket a mágnesesen csatolt, rezonáns energiaátvitel vizsgálatára, amelyeket mérésekkel ellenőriztek. Az önálló laboratórium keretében a hallgató először megismerkedik a meglévő modellezési módszerekkel, majd bekapcsolódik annak továbbfejlesztésébe. Jelenleg a különböző anyagi minőségű közegek határfelülete közelében elhelyezkedő rezonáns tekercsek viselkedését vizsgáljuk. A hallgató feladata továbbá egy kísérleti elrendezés megtervezése és összeállítása, valamint a mérések elvégzése. A munka szakdolgozat vagy diplomaterv keretében tovább folytatható. A térszámítási feladatokhoz az Elektromágneses Mezőszimuláció és Tervezés Labor (V1.519), a kísérleti munkához pedig az EMC Labor és Antenna Mérőszoba (V1.529) biztosítja a feltételeket. Elvárás az elektromágneses terek témakörében való alapos jártasság, gyakorlati érzék a mérési összeállítás kialakításához és az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége.

Dr. Bilicz Sándor

Szűcs László