Önálló laboratórium

A tárgy célja a mérnöki életben szokásos feladatok gyakorlása. A konzulens által kitűzött feladat részletes megértése, kidolgozása. A szakirodalomban az adott feladattípusra megoldási lehetőségek felkutatása, bemutatása, elemzése (szakirodalom kutatás). A megoldás megtervezése. A megoldás megvalósítása, elkészítése. A megoldás ellenőrzése, értékelő elemzése. A megoldott feladat dokumentálása. A hallgató az év elején választ egy témát és vele egy egyéni konzulenst. Év közben egyéni munkarendben dolgozik, az év végén a tárgyfelelősnek írásban és szóban beszámol a munkájáról. A félév közben végzett munka és az írásbeli beszámoló alapján a konzulens javaslatot tesz az érdemjegyre. A javasolt osztályzat, az írásbeli- és szóbeli beszámoló alapján a tárgyfelelős oktató adja a végleges érdemjegyet. Ha a konzulens ezt lehetővé teszi, akkor lehet csapatban dolgozni. Azonban mindenkinek minden tevékenységfajtával foglalkoznia kell. Hangsúlybeli, aránybeli különbségek lehetnek a csapattagok között, de nem fogadható el, ha egy csapatban valaki pl. csak "dokumentál". A tárgyfelelőssel és a konzulenssel való megállapodás alapján a csapattagok készíthetnek közös írásbeli beszámolót, de ebből ki kell derülni az egyes tagok egyéni részfeladatainak.

Tárgyfelelős oktató: Gerhátné Dr. Udvary Eszter

BMEVIHVA346, BMEVIHVML00, BMEVIHVML01, BMEVIHVML02, BMEVIHVML03

Témaválasztási lehetőségek
  • A hallgató a tanszék által felkínált témákból választ
  • A hallgató külső cégtől hoz konkrét témajavaslatot és tanszékünkön keres a tématerületen jártas konzulest, egyeztetés után a témát elfogadjuk és kiírjuk
  • A hallgatónak saját ötlete van a témára, ehhez keres a tanszéken a tématerületen jártas konzulest, egyeztetés után a témát elfogadjuk és kiírjuk
Tárgyfelvétel módja
  • Tárgyfelvétel a Neptunon (annak a tanszéknek a kurzusát kell felvenni, amelyen az önlabot szeretné csinálni, amennyiben a neptun nem engedi a tanszéki kurzus felvételét, akkor kérem keressék meg a dékáni hivatalban Vajda Júliát a problémával)!
  • Részvétel a tanszéki megbeszélésen/tájékoztatón
  • Választás a meghirdetett témák közül vagy önálló téma esetén konzulens keresése
  • Egyeztetés a téma konzulensével
  • Szükség esetén befogadó és elbocsátó nyilatkozat beszerzése (tanszéki adminisztrációban kell intézni)
  • Jelentkezés a HVT Tanulmányi Portálon  (határidő: 2. oktatási hét vége)
Beszámolók

 Az elvégzett munkáról a félév végén írásban és szóban be kell számolni.

Az írásbeli beszámoló leadásának határideje: 13. hét péntek 24:00 ( a HVT Tanulmányi Portálon keresztül)

A szóbeli beszámolók időpontjára jelentkezni kell a HVT Tanulmányi Portálon

A szóbeli beszámoló során használt fóliákat a beszámoló napja előtti nap 24:00-ig fel kell tölteni a HVT Tanulmányi Portálra

 

Önálló laboratórium témáink

Cím Leírás Előkövetelmény Konzulens
Adaptív antennarendszerek vizsgálata elektromágneses térelmélet eszközeivelA jövő vezetéknélküli hálózataiban alkalmazott eljárások a fizikai réteg - jelenleg kevéssé vizsgált - sajátosságainak mélyebb megértésén fognak alapulni. Az adaptív antennarendszerek térnyerésével a hálózatok figyelembe fogják venni a fizikai közeg változásait - például az antennatartó szerkezet elhajlásából eredő irányhiba kompenzálásával. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az antennarendszerek pontos fizikai működésének elektromágneses térszámítás segítségével történő modellezése. A hallgató feladata a szakirodalom tanulmányozása, numerikus modell megalkotása, az antennarendszer egyes elemei egymásra hatásának vizsgálata, valamint a kölcsönhatások eredő viselkedésben tapasztalható következményinek tanulmányozása. A téma ipari konzulense Benkő Péter, aki sokáig a GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zrt. vezető tervezője volt.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Autóipari high-side tápkapcsoló tervezése, szimulációja, tesztelése (Bosch által támogatott téma).A hallgató feladata egy soft-start funkcióval rendelkező tápkapcsoló modul megtervezése diszkrét elemekből. A soft-start funkció a tápfeszültségek indulásánál játszik fontos szerepet, mivel a tápfeszültség így lineárisan és egyenletesen éri el a végértéket, ezzel megelelőzve a gyors áramimpulzusokat (in-rush áram csökkentése). A tápkapcsolónak rendelkeznie kell túláramvédelemmel, állítható feszültségfelfutási sebességgel, automatikus kimenet kisütéssel (kimeneti kondenzátorok kisütése). A feladat magában foglalja a különböző tápkapcsoló topológiák szimulációját-összehasonlítását, a legalkalmasabb megoldások méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését. A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható.Analóg elektronikai alapok

Szűcs László

Autóipari primer kapcsolóüzemű tápegység tervezése az elektromágneses kompatibilitás (EMC) figyelembA hallgató(k) feladata a piacon található primer, akkumulátorról táplált, autófedélzeti grafikus kijelzőkben használható feszültségcsökkentő konverterek összehasonlítása, majd a legalkamasabb két-három tápegység megtervezése, tesztelése különös tekintettel az elektromágneses kompatibilitásra. A feladat magában foglalja a kutatás eredményét képező termék összehasonlítást a legfontosabb autóipari szempontok alapján, a kiválasztott tápegységek méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését (rövidzárvédelem, bemeneti feszültségugrás, terhelésugrás, standby áramfelvétel, sugárzott és vezetett emisszió mérés). A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható.Kapcsolóüzemű tápegység alapok, áramkörtervezés

Szűcs László

Automatizált RF mérések Zigbee és Bluetooth modulokonVegyen részt RF áramkörök validációs mérésének összeállításában és lebonyolításában. A feladat része az áramkör működésének megértése, a tesztek összeállítása, lebonyolítása, a mérési adatok összegzése és értelmezése, azoknak adatlapokkal való összevetése. A feladat igényelhet Python script programozást. Angol nyelv ismerete szükséges. A jelölt a témát a Silicon Laboratories Hungary Kft. laboratóriumában végzi. Megfelelő előrehaladás esetén később TDK dolgozat, ill. diplomaterv készítése, illetve gyakornoki pozició elérése lehetséges. Keret 1 fő. Ipari konzulens Keller Tibor (tibor.keller@silabs.com) Nagyfrekvenciás rendszerek, áramkörök, méréstechnika és a vezeték nélküli protokolok (Bluetooth, Zigbee) ismerete előnyt jelent.

Dr. Zólomy Attila (PhD)

Beltéri Q-sávú hullámterjedési mérések 5G mobilhálózatok vizsgálatáhozAz Európai Űrügynökség technológia transzfer pályázata révén tanszékünk egyik aktuális kutatási programja Q-sávú (38GHz környéke) beltéri hullámterjedési mérések végzése. Ez a frekvenciasáv is egyike azoknak, amelyet a tervezett 5G mobilhálózatokban is használni fognak a közeli jövőben. Az önálló laboratórium keretében meg lehet ismerkedni a mérésekhez eddig elkészített berendezésekkel, és részt lehet venni a tényleges mérések elvégzésében 2018 tavaszán. A mérések kiértékeléséhez Matlab környezetben kell programokat fejleszteni. A cél egy helyiségen belüli jelszint eloszlási térkép készítése, ami megjeleníti a vizsgált frekvencián történő hullámterjedés, reflexiók, többutas terjedés, stb. által okozott lokális eltéréseket.Matlab vagy C nyelvű programozási ismeretek.

Dr. Csurgai-Horváth László (PhD)

GNSS vevők pontosságának vizsgálataA kutatás célja a különböző, Magyarországról látható GNSS-rendszerek (GPS, Galileo, GLONASS) pontosságának vizsgálata egymáshoz és adott referenciához képest. A hallgató feladata egy 24/168-ban üzemelő mérési elrendezés megtervezése és összeállítása. A kapott adatokat egy számítógép gyűjti össze, melyeket MATLAB-bal kell feldolgozni, és különböző megállapításokat tenni a rendszerek pontosságára. Fogadható létszám: 1 fő.MATLAB programozási ismeretek

Csuka Barna

Hibajavító kódolások vizsgálataHíradástechnikai rendszerekben fontos szerepet játszik a hibajavító kódolás. Modern rendszerekben egyre fejlettebb kódolási eljárásokat alkalmaznak. A hallgató feladata a félév során a hibajavító kódokkal megismerkedni. Először a BCH, Reed-Solomon majd pedig az LDPC, Turbó kódokat vizsgálná meg. A kódolások implementálása és vizsgálatát MATLAB segítségével történik.

Dr. Kollár Zsolt (PhD)

Induktív rezonancián alapuló, vezeték nélküli energiaátvitel hálózati szimulációhoz használható modeAz induktív rezonancia elvén működő vezeték nélküli energiaátvitel tervezése során a betáplálási és az energiakivételi oldalakon a kapcsolódó kétpólusokat - az optimális átviteli hatásfok elérése érdekében - szabályozni kell. E szabályozás megtervezéséhez tudni kell, hogy milyen kétkapu-paraméterek írják le a be- és kicsatoló tekercsek kapcsai irányából az átviteli rendszert, továbbá az energiaátviteli rendszer működését leíró kétkaut be is kell illeszteni egy hálózatanalizátor programba. A keresett kétkapu-paramétereket az elektromágneses térszámítás eszközeivel kaphatjuk meg. A hallgató feladta egy olyan tervezést segítő eljárás kidolgozása, amely alapján megkaphatók azok a kétkapu-paraméterek, amelyek figyelembevételével - egy adott felhasználási környezetben - a fent említett szabályzórendszer megtervezhető. A paraméterek meghatározásához a tanszéken kifejlesztett térszámítási módszer alapján írt program használható. Elvárás az elektromágneses terek és a lineáris hálózatok elméletének területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Kisméretű antennák tervezése Bluetooth és Zigbee modulok számáraA téma keretein belül olyan nyomtatott és kerámia antennák tervezését kell végrehajtani, amelyek jó hatásfokot érnek el viszonylag kisebb méretű (néhány centiméter nagyságú) modulok esetében is a 2.4GHz-es ISM sávban. Meg kell vizsgálni a sávszélesség növelésének lehetőségeit is, illetve az antenna jellemzők stabilitásának biztosítását a különféle környezeti változásokkal (pl. emberi test, műanyag burkolat közelsége, PCB méret változása stb.), illetve a technológiai szórásokkal (PCB dielektromos állandó és vastagság változás, elemszórás stb.) szemben. A jelöltnek a megfelelő irodalom áttanulmányozása után EM szimulációkat kell végeznie (CST, Sonnet) és az antennák megvalósítása után azokat hangolni és mérni kell. Megfelelő előrehaladás esetén a témából TDK dolgozat, illetve Diplomaterv is készithető. Angol nyelv megfelelő szintű ismerete szükséges. A hallgató a témát részben a tanszéken, részben a Silicon Laboratories Hungary Kft. laboratóriumában végzi. Keret 1 fő. Elektromágneses terekből, antennákból folytatott előtanulmányok, illetve EM szimulációs gyakorlat előnyt jelent.

Dr. Zólomy Attila (PhD)

Laboratóriumi, obszervatóriumi és fedélzeti műszerek, detektorok szerkesztése és teszteléseAnyagválasztási, termikus és mechanikus igénybevételekkel kapcsolatos megfontolások, továbbá megbízhatóság növelés konstrukciós vonatkozásai. A hallgatók megismerik és részt vesznek a fejlesztés tervezési, megvalósítási és tesztelési fázisaiban. Aktuális önálló feladatok: - Obszervatóriumi tellurikus mérő és adatgyűjtő két energia bemenetű tápellátó egysége - ESA ESEO LMP kísérlet Langmuir detektor konstrukciója és tesztelése vákuumban - UV detektor műszer fejlesztés obszervatóriumi alkalmazásra - mágneses aanyagmérő műszer - az aktuális feladatok előzetes megbeszélés alapján. (Konzulensek: Szabó József és Bánfalvi Antal, Űrtechnológia laboratórium V1-105)nincsen

dr. Szabó József

Lineáris és kapcsolóüzemű tápegységekEgy energiatárolós, rezonáns, DC/DC illetve galvanikusan elválasztott, egy és több kimenetű konverterek energia átviteli és vezérlő áramkörei, feszültség és áramszabályozók. Aktuális feladatok előzetes megbeszélés szerint (Konzulensek: Szabó J., Szimeler A., Váradi Zs., Bánfalvi A., Kocsis G., Űrtechnológia laboratórium V1-105)nincsen

dr. Szabó József

MRI-ben használt RF tekercsek analízise és optimalizációjaMRI berendezéseket - többek között - széles körben használnak az orvosi diagnosztikában és klinikai kiállat kísérletekben. A képalkotás szempontjából kulcskérdés az RF tekercs geometriájának és elektronikájának kialakítása. A tekercs geometriai tervezéséhez és optimalizálásához elektromágneses térszámítási eljárásokat használhatunk. A hallgató feladatai: - az irodalom alapján megismerni az MRI tekercsek tervezésének alapelveit - numerikus térszámítási módszeren alapuló programcsomag segítségével analizálni a rendelkezésre álló kisállat kísérletekhez használt MRI tekercseket - az analízis eredményeit mérésekkel alátámasztani - a meglévő geometriából kiindulva egy olyan tekercs megtervezése, amely tulajdonságai felülmúlják a kiindulási elrendezés műszaki paramétereit.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Műholdfedélzeti napelemes energiaellátó rendszerekA fedélzeti energiakezelés, tárolás, szétosztás, napelem illesztés, illetve a maximális teljesítményű munkapont követése, optimális vezérlése. Speciális környezeti követelmények. Modellezés, áramkörépítés, mérés és tesztelés. Aktuális feladatok előzetes megbeszélés alapján (Szabó József és Szimler András, Űrtechnológia laboratórium, V1-105))nincsen

dr. Szabó József

RF gerjesztő és vevő tekercsek fejlesztése kisállat vizsgáló MRI berendezéshezA hallgató feladata: Az MRI berendezés működésének megismerése. A kisállat MRI-ben használatos RF tekercsek tervezésének megismerése. Egy "birdcage" tekercs megtervezése és bemérése. 1 fő Msc

Szűcs László