Optikai és Mikrohullámú Távközlés

Az Optikai és Mikrohullámú Távközlés Laboratórium - nevéhez híven - megalakulásától fogva a távközlés egy speciális részével az optikai átvitellel és a hozzátartozó nagyfrekvenciás elektronikus eszközökkel foglalkozik. A kutatási területünk nem csak a két réteg találkozására és kölcsönhatására, hanem egymástól független optikai és mikrohullámú rendszerekre is kiterjed.

A tanszék profiljába tradicionálisan illeszkedő mikrohullámú eszközök elméletének vizsgálata, tervezése, megvalósítása és karakterizálása, valamint mindezek oktatása nagy hagyományokkal rendelkezik laborunkban. Ferrites eszközök, mikrohullámú áramkörök, impulzus rádió készítésével, áramkörépítéssel és méréssel foglalkozunk.

A korszerű hírközlési feladatok megvalósítása manapság már elképzelhetetlen optikai átvitel alkalmazása nélkül. Napjaink nagysebességű kommunikációs rendszerei (szélessávú internet, mobil távközlés, 5G, digitális tartalomszolgáltatás, stb.) mögött mindig megtalálható valamilyen formában az optikai hálózat. Éppen ezért valamennyi villamosmérnök számára hasznos és fontos a fényt használó átviteli hálózatok eszköz- és rendszerszintű ismerete. A nagysebességű optikai átviteltechnika, a szabadtéri optikai távközlési mérések és a kvantumkommunikációs összeköttetések területén, laborunkban megszerezhető ismereteket végzett hallgatóink elsősorban távközlési szolgáltatóknál és berendezés szállító cégeknél hasznosítják.

Célunk, hogy lehetőséget nyújtsunk a mikrohullámú eszközök és optikai távközlés iránt érdeklődő tehetséges hallgatók számára a tématerülettel való minél behatóbb megismerkedésre. Hallgatóinknak lehetőségük van bekapcsolódni és aktívan részt venni a folyó hazai és nemzetközi kutatási és fejlesztési témáinkba.

Laboratóriumunk tagjai

 Külső tagjaink:

Korábbi munkatársaink tudományos eredményei:

Mérési lehetőségek

Optikai területen:

 • Optikai teljesítmény, optikai csillapítás mérése
 • Optikai spektrum mérése
 • OTDR mérés
 • mikroszkópos, látható fényes mérések
 • Bithibaarány mérés (2.5Gbps, 10Gbps)
 • Rádiófrekvenciás jelek optikai átvitele (<20GHz)

Mikrohullámú területen:

 • Velktoranalizátor (<40GHz)
 • Oszcilloszkóp (<10GHz)
 • RF Spektrumanalizátor (<26GHz)
 • Jelgenerátorok
 • stb.
Korábbi és jelenlegi munkáink, illetve projektjeink
 Jelenleg futó nagyobb projektek
 • COST CA19111: NEWFOCUS, European Network on Future Generation Optical Wireless Communication Technologies, 2020-2024
  Projekt vezető: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
  A COST a tématerületen dolgozó dolgozó kutatók közötti nemzetközi együttműködést támogatja, például értekezleteket, konferenciákat, rövid távú tudományos csereprogramokat és tájékoztató tevékenységet.
  Hallgatóink nyári egyetemeken, külföldi konferenciákon vehetnek részt a projekt támogatásával, illetve 1-2 hónapos külföldi kutatómunkára (pl. nyári időszakban) is van lehetőség.
 • HunQuTech 2017-2021
  Projekt vezető: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
  A program célja, hogy összefogja a Magyarországon kvantumtechnológiai kutatásokat végző csoportokat a különböző akadémiai műhelyektől egészen a versenyszféráig, és segítse a kvantummechanika elvein alapuló új technológiák hazai fejlesztését és használatát. A BME-HIT vezetésével veszünk részt a projektben. Kvantum alapú véletlenszám generátor építése és CVQKD rendszer szimulációja a feladat.
  Sajtóhír a megalakulásról
 • EFOP-3.6.2-16: Időkritikus 5G hálózati infrastruktúrák, Radio over Fibre megoldások 2017-2020
  Projekt vezető: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
  Tehetséges hallgatók kutatói munkájának támogatása, ösztöndíjjal, publikációs lehetőséggel
 • COST Action CA16220: European Network for High Performance Integrated Microwave Photonics 2017-2021
  Projekt vezető: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
  A COST a tématerületen dolgozó dolgozó kutatók közötti nemzetközi együttműködést támogatja, például értekezleteket, konferenciákat, rövid távú tudományos csereprogramokat és tájékoztató tevékenységet. 
  Hallgatóink nyári egyetemeken, külföldi konferenciákon vehetnek részt a projekt támogatásával, illetve 1-2 hónapos külföldi kutatómunkára (pl. nyári időszakban) is van lehetőség. 
 • Ericsson együttműködés - hallgatói feladatok
  Projekt vezető: Gerhátné Dr. Udvary Eszter

Lezárult feladatok

 • FIWIN5G: FIber-Wireless Integrated Networks for 5th Generation delivery, Marie Curie ITN 2015-2018
  Projekt vezető: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
  A projekt célkitűzése ifjú kutatók / doktorandusz hallgatók mobilitásának támogatása, képzésük körülményeinek biztosítása. A projekt fiatal kutatókat alkalmaz munkaszerződés alapján. A fiatal kutató/doktorandusz hallgató fejlődését a fizetésen kívül évi két tréning szervezésével, a partnerek közti együttműködéssel biztosítja.
  A projektben a BME egy doktorandusz hallgatóval vesz részt. A projekt biztosítja a külföldről érkező PhD hallgató fizetését (teljes idejű munkaszerződés alapján), lakhatási támogatást, a hálózat által szervezett nyári és téli iskolákon való részvételt, a kutatásához szükséges eszközök beszerzését.
  A hallgató feladata: A szál alapú 5G hálózatokban alkalmazható modulációs módok elméleti és kísérleti vizsgálata
  Ipari partner: Ericsson R&D Hungary Ltd.
 • COST MP1401 - Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience   2014-2018
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  A szállázerek vizsgálatának, fejlesztésének, kutatásának számos területét öleli fel. Laborunk a szállézerek távközlési alkalmazásaival foglalkozik
  Hallgatók számára külföldi Training School részvételre és pár hetes külföldi kutató munkára van lehetőség a projekten belül.
 • OTKA PD 109288 - „In-line és reflektív félvezető optikai erősítők vizsgálata szélessávú optikai hozzáférési hálózatokba” 2013-2016
  Projekt vezető: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
  A project célkitűzése az RSOA alapú WDM-PON rendszerek minőségrontó hatásainak feltérképezése, ezek kompenzálási lehetőségeinek vizsgálata, optimális megoldási módszerek megadása
 • Metafer
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  2013-2015, nemzetközi Eureka együttműködés
  Célja olyan új anyagstruktúrák és technológiák (metaanyagok) vizsgálata és kidolgozása, melyek lehetővé teszik a mikrohullámú ferrit eszközök méretének csökkentését, frekvenciasávjának növelését.
 • GE Lighting együttműködés, 2013-2015
  Projekt vezető: Fehér Gábor
  Beltéri kommunikáció és helyzetmeghatározás megvalósítása látható fény (VLC) és impulzus rádió (UWB) alkalmazásával. Az áramkörök tervezése, fejlesztése, építése, mérése és egy demonstrációs eszköz elkészítése volt a feladat
 • COST IC1101 - Optical Wireless Communications - An Emerging Technology   2011 - 2015
  Projekt vezető: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
  A  szabadtéri optikai összeköttetés vizsgálatának, fejlesztésének, kutatásának számos területét öleli fel. Laborunk a VLC (Visible Light Communication) special group, a WG2: Physical Layer Algorithm Design and Verification és a WG4: Advanced Photonic Components csoportok munkájában vett részt.
 • Francia TÉT 2015-2016
  Kétoldalú (francia magyar) együttműködés a radio over fibre témakörben
  Projekt vezető: Berceli Tibor
 • INOCSEKK 2010-2011
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  A projekt keretén belül a TKI-Ferrit számára fejlesztettünk ki egy teljesen automatizált mérőrendszert ferrit anyagok vizsgálatára. Két fontos anyagjellemzőt; a komplex permittivitást és a ferrimágneses rezonancia vonalszélességet lehet meghatározni a rendszerrel az X-sávban. Mindkét módszer csőtápvonalas kialakítású rezonáns mérés, amiket egy általunk fejlesztett HP VEE-ben létrehozott programmal lehet vezérelni, valamint a mért eredményeket tárolni. Feladatunk volt a teljes hardware és software rendszer tervezése és kivitelezése
 • IDEATA 2012-2015
  Projekt vezető: Berceli Tibor
 • COST MP 0702 "Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures"  2007-2012
  Laborunk a WG2: Photonic devices with periodicity and hybrid material systems és WG3:  New functionalities csoportok munkájában vett részt
 • FERFIT 2010-2012  ERA-NET keretprogram
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Célja olyan nonreciprok mikrohullámú eszközök (cirkulátorok, izolátorok) kifejlesztése a 26,5 - 40GHz-es tarományban, amik remanens állapotú ferritekre épülnek. Ezáltal nem szükséges állandómágnes használata, így lehetőség nyílik a fenti eszközök miniatürizálására. Laborunk feladata a remanens állapotú (nem telítésben lévő) hexaferrit vastagfilmek modellezése, elektromos és mágneses méréstechnikája, majd erre épülve a cirkulátor, illetve izolátor tervezés módszereinek a kidolgozása.
 • IMICIMO  2008-2010 EURIPIDES keretprogram
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Hexaferritek előállításának fejlesztésére irányuló alapkutatási tevékenységgel, melyben laborunk permittivitás és rezonancia vonalszélesség mérésére vonatkozó eljárás kidolgozásával, valamint új cirkulátor struktúrák tervezése és szimulációja terén vett részt.
 • ISIS  Infrastructures for broadband access in wireless/photonics and integration of strengths in Europe 2006-2008  "network of excellence" projekt
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Az európában optikai távközléssel foglalkozó vállalatok és kutatóhelyek összefogására, szakmai tapasztalatcseréjére.
 • TERASTART OTKA 2009-2011-2013
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Hazai OTKA projekt terahertzes eszközök képalkotási felhasználásra irányuló alapkutatási tevékenységgel. Laborunk a terahertzes ferekvenciákon működő antenna elméleti vizsgálatával, tervezésével, szimulációjával és minősítő mérésekkel vesz részt a munkában.
 • GANDALF Gbit/s access network using remote delivery optical feeder for heterogeneous broadband wireless and wireline nodes   2004-2005
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Nemzetközi projekt optikai megoldások fejlesztésre, vezetékes és vezetéknélküli jelek párhuzamos továbbítására. Laborunk az adóberendezéshez szükséges mikrohullámú szűrők, iránycsatolók és erősítők fejlesztésben vett részt.
 • LABELS Light wave Architectures for the processing of Broadband Electronic Signals   2002-2005
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Nemzetközi projekt tisztán optikai csomagkapcsoló központ fejlesztésre. Laborunk a központi elektronikus jelfeldolgozó és irányító egység fejlesztését vállalta magára, valamint az ehhez kapcsolódó detektor és a 18 GHz-es frekvencián működő mikrohullámú keverő áramkör fejlesztésében vett részt.
 • NEFERTTI  Network of Excellence on broadband Fiber Radio Techniques and its Integration Technologies 2002-2005
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Nemzetközi "network of excellence" projekt az európában optikai távközléssel foglalkozó vállalatok és kutatóhelyek összefogására, szakmai tapasztalatcseréjére.
Oktatási tevékenységünk

 Optikai hálózatok mellékspecializáció (MSc villamosmérnök)

Szabadon választható tárgy

BSc tárgyak

 • Jelek és rendszerek 1 - gyakorlatvezetés
 • Jelek és rendszerek 2. - gyakorlatvezetés
 • Rendszerelmélet - gyakorlatvezetés
 • Szakiránylabor - mérésvezetés
 • témalabor: optikai méréstechnika

Egyéb

 • Konzultációs tevékenység (témalabor, önálló labor, szakdolgozat, diplomamunka)
 • Önálló laboratórium tanszéki koordinálása
 • TDK tanszéki koordinálása
 • Tankörvezetés
Hallgató lehetőségek, témák

Az önálló laboratórium, szakdolgozat és diplomaterv témáink laborunk kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódnak. Ezért megfelelő hallgatói hozzáállás esetén lehetőséget teremtenek a hallgatóknak a labor kutatási és ipari fejlesztési munkáiban történő részvételre.

Minden hallgatónknak érdekes önálló feladatot ajánlunk, melyen keresztül értékálló, jövőbe mutató technológiákkal lehet megismerkedni. A hallgatókkal való együttműködés során kiemelten fontosnak tartjuk a rendszeres, személyes  konzultációt és a folyamatos segítséget.

A szakma iránti elkötelezettséget mutató hallgatóknak javasoljuk a TDK részvételt. A fejlesztési-kutatási projektekbe hasznos tevékenységgel bekapcsolódó lelkes hallgatóink számára ösztöndíjat biztosítunk. Kiemelkedő hallgatóink a nemzetközi együttműködéseink keretében szervezett külföldi tréningeken vehetnek részt.

A tudományos terület iránt is érdeklődő hallgatókat támogatjuk a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételben és előadás tartásban. Az ilyen területen már bizonyított hallgatókat külföldi egyetemi és kutatólaboratóriumokba küldjük több hetes tudományos tartózkodásra. 

Aktuális témák:
 • Adaptív látható fényű optikai kommunikációs rendszerek fejlesztése
  Érdekel, hogy tudnál az otthoni LED-es lámpával Spotify-streamet, vagy YouTube videót átküldeni? Kíváncsi vagy, hogy milyen lehetőségek vannak az adaptív látható fényes kommunikációban, és hogy mi egyáltalán a VLC? Esetleg teljes adatátviteli rendszert akarnál tervezni? Ez a téma rendkívül szerteágazó és az átviteli láncolat, vagy akár egy teljes látható fényű kommunikációs rendszer felépítésébe kapcsolódhatsz be, ha ezt a témát választod. Önálló lab., Szakdolgozat és Diplomaterv szintű témák is elérhetőek nálunk. Munkád során hasznos tapasztalatokat fogsz szerezni az analóg és digitális áramkörök tervezésével, építésével és a mikrokontrolleres vezérlésekkel kapcsolatban. Emellett természetesen mindezek békés "együttélésével" egyetlen NYÁK panelen.
  Konzulens: Matolcsy Balázs
  Kapcsolódó labor projekt: NEWFOCUS COST Action

 • Alacsony fogyasztású (Low Energy) ZigBee szenzorok és hálózatok tervezése, IoT rendszerekhez
  A jövő IoT alapú szenzorhálózatainak egyik ígéretes építőeleme a ZigBee (802.15.4) kommunikációt lebonyolítani képes, alacsony fogyasztású szenzor node. Egy ilyen node hatékony felépítése nem egyszerű feladat, hiszen a tápellátás igen korlátozott (gombelem, esetleg kis méretű Li-Po cella), és a működési élettartam elvárás magas, akár néhány év is lehet. A ZigBee kommunikációs protokoll segítségével szervezett, szövevényes hálózatokat (mesh) építhetünk fel, majd az egyes node-okhoz kapcsolt szenzorok adatait használva, akár beavatkozhatunk egy központi egység működésébe. Erre gyakorlati példa a központi fűtés adaptív vezérlése, locsolórendszerek vezérlése, világító rendszerek vezérlése stb. A hallgatónak lehetősége van arra, hogy akár az alacsony fogyasztású szenzorhálózat egy node-ját, és ahhoz tartozó szenzorokat, vagy a központi adatgyűjtőegységet (pl. Raspberry Pi) és annak teljes szoftverét elkészítse. Esetlegesen szimulációs környezet és grafikus interfész készítése
  Konzulens: Matolcsy Balázs
  Kapcsolódó labor projekt: Silicon Laboratory, IoT együttműködés

 • Bluetooth alapú audiorendszerek tervezése és építése
  Az egyre fejlődő Bluetooth-alapú kommunikáció hangátviteli tekintetben sokat fejlődött az elmúlt években. Az legnagyobb újítások közé tartozik az aptX-Lossless Codec (veszteségmentes audiotartalom átvitelre alkalmas) és a TWS (True Wireless Stereo) protokoll. A TWS protokoll lehetővé teszi, hogy két külön Bluetooth egység szinkronban játsszon le audiotartalmat (mono, vagy akár sztereó módban is). Ezt a protokollt használják az új generációs fülhallgatók is (pl. Apple AirPods). A hallgatónak lehetősége nyílik a legmodernebb vezetéknélküli audioátviteli módszerek megismerésére, TWS és aptX kompatibilis hardver építésére és tesztelésére. A téma keretein belül építhető vezetéknélküli hangszóró, fülhallgató, vagy egyedi hardver is. A témából komplexitástól függően BSc. szakdolgozat, vagy MSc. diplomaterv is készíthető.
  Konzulens: Matolcsy Balázs
  Kapcsolódó labor projekt: Silicon Laboratory, IoT együttműködés

 • Kvantumvéletlenszámgenerátor-architektúrák vizsgálata
  Számos architektúra létezik kvantumoptikai elven működő, valódi véletlenszámokat előállító generátorok megvalósítására. A hallgató feladata megismerkedni a véletlenszámgenerátorok tesztelési lehetőségeivel, megismerkedni néhány egyszerűbb struktúrával. További feladat megvalósítani az egyik architektúrát, majd a kapott eredmények értékelése a megismert módszerek alapján.
  Konzulens: Schranz Ágoston
  Kapcsolódó labor projekt: HunQuTech

 • Nyalábosztó-alapú kvantum-véletlenszámgenerátor vizsgálata
  A jelentkező feladata megismerkedni az optikai eszközök alapszintű méréstechnikájával, majd a félév során összeállítani egy optikai nyalábosztón alapuló véletlenszám-generátort, illetve részletesen vizsgálni az egyes hardverelemek hatását a generált bitsorozatok minőségére.
  Konzulens: Schranz Ágoston
  Kapcsolódó labor projekt: HunQuTech

 • Optikai megoldások az 5G hálózatokban - Optikai méréstechnika
  A mobil hálózatok fejlődésével és elsősorban az 5G hálózatok várható megjelenésével egyre fontosabb kérdés hogyan tudjuk a rádiófrekvenciás jeleket optikai közegen továbbítani. Ezért a Radio over Fibre (RoF) rendszerek vizsgálata és fejlesztése igazi jővőbemutató feladat. A reflexiós elven működő félvezető optikai erősítő (RSOA-Reflective Semiconductor Optical Amplifier) hatékonyan használható ilyen rendszerekben, hiszen Kis mérete, kis fogyasztása, könnyű kezelhetősége mellett jelentős előnye, hogy többféle feladat egyidejű ellátására is használhatjuk. A hallgatói téma célja egy RSOA alapú RoF összeköttetés felépítése. A hallgató feladata:
  - A Radio over Fibre rendszerek felépítésével és az alkalmazott eszközökkel kapcsolatos szakirodalom áttekintése
  - RSOA paramétereinek mérése
  - Optikai méréstechnika megismerése
  - Automatizált mérések elkészítéséhez szükséges mérésvezérlő környezet megismerése
  - Egyszerűsített RSOA alapú rendszer megtervezése, felépítése, mérése
  Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
  Kapcsolódó labor projekt: EUIMWP COST Action

 • Antenna nyalábformálás optikai módszerek
  A mobil hálózatok fejlődésével, a nyalábformálás kiemelt figyelmet kap. A távolról vezérelhető, rádiófrekvenciás antennasor optikai táplálása elsősorban magasabb frekvenciás esetén hatékony megoldás.
  A feladata célja egy demonstráció összeállítása, mely bemutatja milyen módon és milyen mértékben lehet optikai módszerekkel változtatni a rádiófrekvenciás jel késleltetését. A hallgató feladata:
  - Rádiós jelek optikai átvitelével, az optikai összeköttetés felépítésével kapcsolatos ismeretek megszerzése
  - Optikai méréstechnika megismerése
  - Optikai elvű késleltető vonal felépítése és mérése a laborban rendelkezésre álló eszközök alkalmazásával
  Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
  Kapcsolódó labor projekt: EUIMWP COST Action

 • Opto-elektronikus Oszcillátor
  Az opto-elektronikus oszcillátor spektrálisan nagy tisztaságú, kis zajú, magas frekvenciájú, milliméterhullámú elektromos jelet állít elő. Ez egy ring rezonátor, amely optikai adó-vevő párt és egy késleltető visszacsatoló hurkot tartalmaz. A hallgató feladata:
  - Optikai méréstechnika megismerése
  - opto-elektronikus oszcillátor felépítése és mérése a laborban rendelkezésre álló eszközök alkalmazásával
  - későbbi félévekben: az struktúra paramétereinek javítása, az alkalmazott optikai és elektromos szűrők optimalizálása.
  Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
  Kapcsolódó labor projekt: EUIMWP COST Action 

Hallgatóink sikerei

2019

 • TDK I. helyezés (Információs rendszerek szekció)
  Marosits Ádám: Erősített spontán emisszión alapuló kvantum véletlenszám-generátor
  Konzulens: Matolcsy Balázs, Schranz Ágoston
 • TDK jutalom (Elektronikai eszközök és technológiák szekció)
  Kovács Zoltán Márk: Járművek közti kommunikáció látható fény segítségével
  Konzulens: Matolcsy Balázs
 • Ericsson hallgatói konferencia
  Schranz Ágoston, PhD kategória
  Kóbor Dávid: Simulation of quantum key distributing optical system
  Kovács Zoltán Márk
 • Nemzetközi Traning school részvétel
  Training School entitled “Emerging technologies for 5G networks
  September 10, 2019 - September 13, 2019, Thessaloniki (Greece)
  Marosits Ádám (BSc hallgató), Matolcsy Balázs (PhD hallgató), Schranz Ágoston (PhD hallgató)
 • 6 hetes Short Term Scientific Mission
  Kóbor Dávid (MSc hallgató)
  University of Ciprus

2018

 • TDK II. helyezés (Modellezés és szimuláció szekció)
  Kóbor Dávid: Kvantum kulcsszétosztást megvalósító optikai rendszer szimulációs vizsgálata
  Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 • TDK jutalom (Beágyazott rendszerek és hardver szekció)
  Rózsahegyi Ádám: Automatizált vezetett járművek irányítása ipari környezetben UWB rádiókkal mért beltéri pozíció információ alapján
  Konzulens: Fehér Gábor
 • Ericsson hallgatói konferencia
  Schranz Ágoston, PhD kategória
  Kóbor Dávid: RSOA-based radio-over-fibre system
 • Nemzetközi konferencia előadás
  Kóbor Dávid,  Udvary Eszter: Optimization of Power Budget in RSOA Based Mm-wave Radio-over-Fibre Access Network
  2018 11th International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Signal Processing (CSNDSP)
 • Nemzetközi konferencia előadás
  Cseppentő Bence, Berceli Tibor, Szabó, Zsolt: Comparison of Tunable Microwave Bandpass Filters
  11th IEEE International Symposium on Communication Systems, Networks, and Digital Signal Processing : CSNDSP-2018
 • HTE diplomaterv  és szakdolgozat pályázat, BSC kategória, III. díj
  Kóbor Dávid: 
  Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 • Huawei - a Holnap Innovatív Vezetői - Ösztöndíj
  Kóbor Dávid
 • European Space Agency, Ladybird Guide to Spacecraft Communication Training Course
  Kóbor Dávid

2017

 • TDK I. helyezés (Elektronikai Eszközök és Hardver szekció)
  Cseppentő Bence: Mikrohullámú jelforrás tervezése
  Konzulens: Prof. Berceli Tibor
 • TDK I. helyezés (Modellezés és szimuláció szekció)
  Kóbor Dávid: RSOA alapú Radio over Fibre rendszer vizsgálata
  Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter 
 • Ericsson hallgatói konferencia
  Schranz Ágoston, PhD kategória
  Kóbor Dávid: RSOA-based optical solutions in 5G networks

 

2016

 • TDK I. helyezés (Elektronikai Eszközök és Hardver szekció)
  Cseppentő Bence: Mikrohullámú keverés módszereinek vizsgálata 
  Konzulens: Prof. Berceli Tibor 
 • TDK II. helyezés (Elektronikai Eszközök és Hardver szekció)
  Matolcsy Balázs: Szélessávú impedancia illesztések vizsgálata, mikrohullámú áramkörökben
  Konzulens: Dr. Zólomy Attila
 • TDK II. helyezés (Információs rendszerek szekció)
  Schranz Ágoston 
  Alacsony teljesítményű szabadtéri optikai összeköttetés vizsgálata
  Konzulens: Fekete Gábor, Gerhátné Dr. Udvary Eszter

2015

 • TDK jutalom (Hardver szekció)
  Osbáth Kristóf: Keverők összehasonlítása MHz tartományban 
  Konzulens: Cseh Tamás, Dr. Ladvánszky János (Ericsson)

2014

 • TDK jutalom(Információs rendszerek szekció)
  Szabó Gábor: Beltéri helymeghatározás kódosztással nyalábolt látható fényes kommunikációval 
  Konzulens: Fehér Gábor

2013

 • Ericsson hallgatói konferencia
  Mészáros Gergely, PhD kategória
  Erdei Bence, TDK kategória
  Budai Lajos, 3. helyezés
 • József Nádor díj
  Erdei Bence
 • TDK I. helyezés (Hardver és beágyazott rendszerek szekció)
  Erdei Bence: Diplexer megvalósítása planáris struktúrákkal csőtápvonalban
  Konzulens: Dr. Ladvánszky János (Ericsson R&D), Fehér Gábor
 • Siemens Diplomaterv pályázat 2013, I. díj
  Gyömbér Alexandros, konzulens: Cseh Tamás
 • Köztársasági ösztöndíj
  Erdei Bence
 • Szakmai KBME ösztöndíj
  Erdei Bence
 • HTE diplomaterv  és szakdolgozat pályázat, MSC kategória, II. díj
  Mészáros Gergely Zoltán: Oszcillátorok zajanalízise
  Konzulens: Fűzy Csaba†, Fehér Gábor, Dr. Ladvánszky János (Ericsson Magyarország)
 • Huawei - a Holnap Innovatív Vezetői - Ösztöndíj
  Horváth Róbert
  Dóczi Miklós
  Czimer Kristóf
  Szabó Gábor
 • Mesterpróba 2013 (mesterproba.hu) hallgatói konferencia, Budapest, 2012 május 23.
  Fekete Gábor: "Optikai OFDM jelre ható torzítások vizsgálata "
  Mészáros Gergely Zoltán: "Oszcillátorok zajának csökkentése FPGA alkalmazásával "
  Erdei Bence: "Finline szűrők átviteli zérusokkal "
  Vida Zoltán: "Rádiós modulok beltéri és kültéri hatótávolságainak összehasonlítása a 915MHz és 2,4GHz-es frekvenciasávok között különböző PCB méretek mellett "

2012

 • TDK III. helyezés (Jel és képfeldolgozás szekció)
  Erdei Bence: Mikrohullámú szűrők tervezése a csatolási mátrix alkalmazásával
       Konzulens: Ladvánszky János Dr. (Ericsson R&D), Fehér Gábor
  Mészáros Gergely: Oszcillátorok zajának csökkentése FPGA alkalmazásával
       Konzulens: Ladvánszky János Dr. (Ericsson R&D), Fehér Gábor
 • TDK III. helyezés (Hálózattervezés szekció)
  Fekete Gábor: 2R alapú optikai regenerátorok
       Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 • HTE diplomaterv  és szakdolgozat pályázat, BSC kategória, I. díj
  Erdei Bence: 15GHz-en működő duplexerhez adó/vevő szűrő tervezése és szimulációja
  Konzulens: Hosszú Sándor (BME-HVT), dr. Ladvánszky János (Ericsson Telecom Hungary)
 • HTE diplomaterv  és szakdolgozat pályázat, BSC kategória, II. díj
  Czimer Kristóf:  Infravörös fényérzékeléssel működő vezeték nélküli szívritmus mérő 
  Konzulens: Fehér Gábor
 • COST IC1101 - OpticWise Logo pályázat
       Lengyel Tamás (http://opticwise.uop.gr/)
 • Huawei - a Holnap Innovatív Vezetői - Ösztöndíj
  Fekete Gábor
  Lengyel Tamás
  Verbák Gábor
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  Mészáros Gergely - Training School on Energy-aware RF Circuits and Systems Design
  COST IC0803 RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies
  6-8 June 2012, Villa Griffone, University of Bologna Pontecchio Marconi, Bologna, ITALY
  Fekete Gábor - 2012 International Workshop on Optical Wireless Communications (IWOW) October 22-24, 2012, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italy
  Gábor Fehér, Gábor Fekete, Eszter Udvary: Different approaches to develop an indoor visible light communication link, COST IC1101 MC meeting, October 23, 2012, Pisa, Italy
 • Ericsson hallgatói konferencia (2012 június 15.) - 1. díj
  Mészáros Gergely: Mikrohullámú elosztott erősítő tervezése, építése, mérése
       Konzulens: Fűzy Csaba, Dr. Ladvánszky János (Ericsson)
  Erdei Bence: 15GHz-en működő duplexerhez adó/vevő szűrő tervezése és szimulációja
       Konzulens: Fűzy Csaba, Dr. Ladvánszky János (Ericsson)
 • Mesterpróba 2012 (mesterproba.hu)  hallgatói konferencia, Budapest, 2012 május 23.
  Fekete Gábor: "Tisztán optikai jelregenerálás, jelalakformálás vizsgálata"
  Lengyel Tamás: "Optikai nemlinearitások: a négyhullám-keverés matematikai implementációja és átgondolt alkalmazása DWDM rendszerekben"
 • Silabs szakdolgozat pályázat - 3. díj
  Czimer Kristóf: Infravörös fényérzékeléssel működő vezeték nélküli szívritmus mérő 
  Konzulens: Fehér Gábor
 • Ericsson hallgatói konferencia (2012 január) - 1. díj
  Erdei Bence: 15GHz-en működő duplexerhez adó/vevő szűrő tervezése és szimulációja
       Konzulens: Hosszú Sándor, Dr. Ladvánszky János (Ericsson)
 • Ericsson hallgatói konferencia (2012 január) - 2. díj
  Mészáros Gergely: Mikrohullámú elosztott erősítő tervezése, építése, mérése
       Konzulens: Fűzy Csaba, Dr. Ladvánszky János (Ericsson)

2011

 • TDK I. helyezés (Hardver szekció)
  Vida Zoltán: Szélessávú elosztott erősítők újfajta alkalmazásai
       Konzulens: Dr. Zólomy Attila
 • TDK II. helyezés (Hardver szekció)
  Mészáros Gergely Zoltán: Tranzisztoros Clapp-oszcillátor tervezése
       Konzulensek: Ladvánszky János Dr. (Ericsson R&D), Füzy Csaba
 • TDK jutalom (Modellezés és szimuláció szekció)
  Lengyel Tamás: Optikai nemlinearitások: a négy-hullám keverés matematikai modelljének implementálása és szimulációja
       Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 • Ericsson hallgatói konferencia (2011 június) - 1. díj
  Mészáros Gergely: Mikrohullámú elosztott erősítő tervezése, építése, mérése
       Konzulens: Fűzy Csaba, Dr. Ladvánszky János
  Janky Ferenc: OFDM, FPGA 
       Konzulens: Fehér Gábor
 • HUAWEI - a Holnap Innovatív Vezetői - Ösztöndíj
  Molnár Adrienn
 • Szakmai KBME ösztöndíj (2011 tavasz)
  Cseh Tamás
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  Gábor Fehér, Csaba Fűzy, Tamás Cseh, Eszter Udvary, Tibor Berceli: „Cost Effective Optically Connected Remote UWB Antenna System”, Invited paper 13rd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), June 26-30 2011, Stockholm, Sweden
  Tamás Cseh, Eszter Udvary: „Cost Effective RoF with VCSELs and Multimode Fiber”, 16th European Conference on Networks and Optical Communications, 20-22 July 2011  Newcastle upon Tyne, UK
  Adamik Dániel: New Frontiers in Optical Technologies: 6th International Summer School 8-12 August 2011, Tampere, Finland

2010

 • Ericsson hallgatói konferencia, I. díj
  Vida Zoltán: Mikrohullámú elosztott erősítő tervezése, építése, mérése
       Konzulens: Dr. Zólomy Attila
 • TDK, Egyetemi Hallgatói Képviselet II. díja (Hálózatok teljesítményvizsgálata szekció)
  Cseh Tamás: Költséghatékony Radio over Fibre rendszerek
       Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 • TDK, Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom (Információs rendszerek szekció)
  Adamik Dániel: Számítógépek optikai összeköttetésének fizikai jellemzői
       Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 • HTE diplomaterv pályázat, I. díj
  Fűzy Csaba: Szélessávú impedancia illesztések vizsgálata mikrohullámú erősítőkben.
       Konzulens: Dr. Zólomy Attila
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  Fűzy Csaba, Zólomy Attila: Design of Broadband Complex Impedance-maching Networks and Their Applications for Broadbanding Microwave Amplifiers (YSC), 4th Microwave and Radar Week MRW-2010, June 14-16, Vilnius, Lithuania
  Fehér Gábor: Ultra Wide Band (UWB) Transmitter with Configurable Design for Indoor Positioning, 4th Microwave and Radar Week MRW-2010, June 14-16, Vilnius, Lithuania
  Cseh Tamás: Cost effective RoF with VCSELs and Multimode Fibre, BONE Master and BONE - TIGER2 joint Summer School 2010, 6-10 September, Budapest, Hungary
  Lengyel Tamás: Chromatic Dispersion Compensation in WDM Systems Using Multi-channel Fiber Bragg Gratings, BONE Master and BONE - TIGER2 joint Summer School 2010, 6-10 September, Budapest, Hungary

2009

 • TDK I. helyezés (Hardver szekció)
  Fehér Gábor: Távolságméréshez használható UWB impulzusrádió készítése
       Konzulensek: Hosszú Sándor, Károlyi Gergely
 • TDK III. helyezés (Hardver szekció)
  Fűzy Csaba: Szélessávú komplex impedancia illesztések vizsgálata és tervezése
       Konzulens: Dr. Zólomy Attila docens
 • HTE diplomaterv pályázat II. díj
       Mazroa Dániel: Félvezető optikai erősítőkkel megvalósított optikai regenerátorok szimulációja és mérése
       Konzulens: Gerhátné Udvary Eszter, Paksy Géza, Jeszenői Péter (PKI)
 • HTE Végzős konferencia 
  legjobb előadás: Mazroa Dániel: Félvezető optikai erősítőkkel megvalósított optikai regenerátorok szimulációja és mérése
       Konzulens: Gerhátné Udvary Eszter, Paksy Géza 
  Lengyel Zoltán: Objektumok beltéri követését végző ZigBee hálózat telepítő eszközzel
       Konzulens: Gerhátné Udvary Eszter

2008

 • TDK II. helyezés
  Mazroa Dániel: Félvezető optikai erősítőkkel megvalósított optikai regenerátorok szimulációja és mérése, Konzulens: Paksy Géza, Gerhátné Udvary Eszter
  Scheuring Ádám: Méhkaptár riasztó - egy alkalmazásorientált vezetéknélküli szenzorhálózat fejlesztése, Konzulens: Dr. Csörnyei Márk, Dr. Bánky Tamás
  Scheduring Ádám: CAN gateway fejlesztése járműipari alkatrészek teszteléséhez, Konzulens: Dr. Csörnyei Márk,  dr. Gianone László (Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.)
 • TDK III. helyezés
  Lengyel Zoltán: Objektumok beltéri követését végző ZigBee hálózat telepítő eszközzel, Konzulens: Dr. Bánky Tamás, Dr. Csörnyei Márk, Fejes Péter
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  Ádám Scheuring, Richárd Klinda, Viktória Bartoss, Márk Csörnyei, Tamás Bánky, Tibor Berceli: Integration of Optical and GSM Gateway Functions in Wireless Sensor Networks, 6th ISIS Workshop, June 2-3, 2008 Stockholm, Sweden
 • E.Udvary, V.Bartoss, M.Chacinski, R.Schatz, T.Berceli, P.-Y. Fonjallaz: Reduction of dispersion induced distortions by semiconductor optical amplifiers, MIKON 2008. 19-21 May 2008 Wroclaw, Poland

2007

 • Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj
  Lengyel Zoltán: A ZigBee hálózat analizátor fejlesztése tárgyú tudományos diákköri munkája további ösztönzéséért.
  Konzulensek: Dr. Bánky Tamás, Csörnyei Márk
 • TDK I. helyezés
  Lengyel Zoltán: ZigBee hálózat analizátor fejlesztése, Konzulensek: Dr. Bánky Tamás, Csörnyei Márk
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  R.Klinda, V.Bartoss, M.Csörnyei, T.Bánky, T.Berceli: General Purpose Combined Optical-Wireless ZigBee Sensor Networks, ICTON 2007, 1-5 July 2007, Rome, Italy
 • Sz.Kelemen, Z.Horváth, M.Csörnyei, T.Bánky, T.Berceli: Optical-wireless indoor sensor network for home and building monitoring, 1st ISIS Workshop "Emerging Optical Millimeter-Wave and Terahertz Technologies", May 31-June 1, 2006, Boppard am Rhein, Germany
 • Bartoss Viktória, ISIS Student exchange, 25. June – 1. July 2007.  Royal Institute of Technology, Laboratory of Photonics and Microwave Engineering,  Kista (Stockholm), Sweden

2006

 • TDK II. helyezés
  Dóczi Zoltán, Drabos Péter Zoltán, Huszár Viktor: Rádiófrekvenciás erősítők tervezése
       Konzulens: Csörnyei Márk, Dr. Zólomy Attila, 2006
  Kelemen Szabolcs Tibor: Vezeték nélküli, ipari szenzorhálózat fejlesztése
       Konzulens: Bánky Tamás, Csörnyei Márk, 2006
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  Sz.Kelemen, Z.Horváth, M.Csörnyei, T.Bánky, T.Berceli: Optical-wireless indoor sensor network for home and building monitoring, 1st ISIS Workshop "Emerging Optical Millimeter-Wave and Terahertz Technologies", May 31-June 1, 2006, Boppard am Rhein, Germany 

 

 

OMT-Facebook