Tanszékünk a Villamosmérnöki és Informatikai Kar alapképzésében számos szakmai törzsanyagot tanít, melyek szilárd alapokat jelentenek a karon kínált, később meghallgatandó szakmai tantárgyakhoz. A szakirányú képzésünk során az alapok ismeretére építve egy erősen gyakorlatorientált képzést kínálunk a hallgatóink számára, mely lehetővé teszi számukra az iparban való gyors elhelyezkedést, valamint a továbbtanulást is.

Az alapképzésben résztvevők számára (BSc) az Infokommunikációs rendszerek specializáción belül a Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat szakirányú képzést nyújtjuk.

A mesterképzésben (MSc) a tanszék a Vezeték nélküli rendszerek és alkalmazások főspecializációért, valamint a villamosmérnöki képzésben az Optikai hálózatok, illetve az informatikus képzésben az IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializációért felelős.

Szabadon választható tárgyaink és Önállólaboratórium témáink az ipar számára elengedhetetlen gyakorlati szemléletet tükrözik.


Alapképzés (BSc)

Szakirányú képzés

Infokommunikációs rendszerek specializáció - Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazatok

Az infokommunikáció a konvergáló távközlő és számítógép-hálózatok, az ezeken nyújtható szolgáltatások és a segítségükkel megvalósítható – beszéd, adat, kép, videó, multimédia és összetett információs társadalmi – alkalmazásokat foglalja magában. Ezen hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások technológiái a hálózat alapú információs társadalom pilléreit képezik. Magyarországon az infokommunikációs rendszereknek jelentős kutatási és fejlesztési háttere van, számos olyan hazai és multinacionális szolgáltatónak és gyártónak van K+F részlege hazánkban, akik a globális piacra terveznek termékeket. Ennek köszönhetően az „Infokommunikációs rendszerek” szakirányon végzett hallgatóknak számos elhelyezkedési lehetőség kínálkozik, nem csak ezen szolgáltatóknál és gyártóknál, de az elektronikus gazdaság és kormányzat infokommunikációs rendszereit mőködtető, valamint értéknövelt szolgáltatásokat előállító kis- és középvállalkozásoknál egyaránt.

Megszerezhető ismeretek

  • Vezetékes, fix és mobil vezeték nélküli hálózatok, valós idejű átvitel IP alapú hálózatokon, digitális,
  • kapcsolóközpontok, hálózati alkalmazások minőségbiztosítása; Nagyfrekvenciás rendszerek felépítése, rendszerelemek leírása, tervezés és realizálás alapja Hang-, kép-, és mozgókép rendszerek, stúdiótechnika, műsorszórás Fix és mobil vezeték nélküli hozzáférési hálózatok technológiái, hálózatok tervezése, minıségi és valós idejű átvitel biztosításának módszerei,
  • Nagyfrekvenciás rendszerek jellemzési módszerei, nagyfrekvenciás rendszerelemek tervezési módszerei, megvalósítási technológiái.
Mesterképzés (MSc)

A vezeték nélküli kommunikáció napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A cellás mobil rendszerek kiterjesztik a szolgáltatásokat a beszéd- és nagysebességű- adatkommunikáció irányába. A rádiós hozzáférési hálózatokat összekötő fix hálózat csak a legkorszerűbb szélessávú megoldások alkalmazásával képes a megnövekedett forgalmi igények kiszolgálására.A vezetéknélküli helyi hálózatok jelentős számú rádiós megoldása ugyancsak a mobil számítástechnika nélkülözhetetlen tényezőjévé vált. Ezen növekvő komplexitású fix és mobil vezetéknélküli rendszerek kiépítése, optimális tervezése és üzemeltetése azonban magasan képzett szakembereket igényel. Az alkalmazásfejlesztés ezen hálózatokra ugyancsak jelentős számú villamosmérnököt és informatikust foglalkoztat, akik hatékony munkája a rendszer fizikai rétegének ismerete nélkül nem képzelhető el.

Mellékszakirányok

Optikai hálózatok

A modern fénytávközlő eszközök és rendszerek működési és tervezési kérdéseinek alkalmazásszintű ismerete. A szakterületre kerülő hallgatók széleskörű nemzetközi és hazai együttműködésbenvégzett munkákba kapcsolódhatnak be. A hallgatók elegendő ismeretet szereznek, hogy TDK és doktoranduszi kutatásokat kezdhessenek meg.

 

IT rendszerek fizikai védelme

Doktori képzés (PhD)
 
 

 

Tovább a kategóriában: