Diplomatervezés és Szakdolgozatkészítés

 Hallgatóinknak az oklevél megszerzéséhez képzési szintjüknek megfelelően diploma munkát kell készíteniük. 

Mérnökjelölt hallgatóink ezen önálló munkával azt igazolják, hogy önálló mérnöki munkára alkalmasak, mérnöki munkamódszereket alkalmazni tudják, képesek a feladatkiírást értelmezni, a választott megoldást pedig értékelni és elemezni tudják.
Tárgyfelelős oktató: Farkasvölgyi Andrea

BMEVIHVMT02, BMEVIHVMT00, BMEVIHVMT03, BMEVIHVMT01

Téma és konzulens választás:

Félév elején (előző félév vizsgaidőszakának végén) a szakirányát szervező tanszék oktatói közül választ egy konzulenst és a konzulenssel egyeztetve egy témát. A félév során a munkát tanszéki vagy ipari konzulens irányítja, ipari téma esetén az adminisztratív teendőket egy tanszéki konzulens látja el.
Amennyiben más tanszék hallgatója és Tanszékünkön kíván diplomát írni, kérjük, hogy a  Befogadó/elbocsájtó nyilatkozatot ne feledje kitölteni (ld.: HVT Tanulmányi Portál). Ilyen esetben, először befogadjuk (tanszékvezetői aláírt nyilatkozat), majd ez alapján anyatanszéke el tudja engedni.
Hallgatóknak mindig a választott témát kiíró tanszékhez rendelt tantárgyat kell felvennie.

 

Választott téma lehet:

 - önálló laboratórium téma folytatása
 - új téma, aktuális témaválasztékból
 - saját téma, mely tanszékünk profiljába vág. Ez esetben, keresse Tanszékünk valamelyik, rokon tématerületen dolgozó oktatóját

 

Téma kiírás - elektronikus regisztráció:

A hallgató és a konzulens közötti megállapodást a konzulens egy hivatalos témakiírásban rögzíti, melynek be kell kerülnie a szakdolgozatba.
Elektronikus regisztráció: Diplomaterv-portálon  
Konzulens megnyitja a Diplomaterv-portálon a témát, hozzárendeli a hallgatót, feltölti a feladatkiírást, Hallgató pedig elektronikusan bejelentkezik a témára. További teendők és határidők a Portál főoldalán és HVT Tanulmányi Portálon olvashatók.

A 2018/19 tanév tavaszi félévére a határidők a következők:

Az adatlapokat az 5. héttől kezdődően kell kitölteni, addig minden témánál a "Nincs kitöltési időszak" státusz jelenik meg!

 • Témák megnyitása: 2019.02.24. 24h (konzulens)
 • Elbocsájtó-befogadó nyilatkozat vagy dékánhelyettesi engedély (ha kell) feltöltése: 2019.03.03. 24h (hallgató)
 • Feladatkiírás feltöltése: 2019.03.10. 24h (konzulens)
 • Feladatkiírás jóváhagyása, hitelesítés: 2019.03.18. 24h (tanszékvezető)
 • Adatlap kitöltése, lezárása, melléklet feltöltése (ha kell): 2019.03.04. 0h - 2019.03.17. 24h (hallgató)
 • Adatlap jóváhagyása (ha kell): 2019.03.04. 0h - 2019.03.18. 24h (konzulens)
 • Dékáni Hivatal ellenőrzi a témákat, adatlapokat szükség esetén hiánypótlást kér: 2019.03.19-től
 • Dolgozatok beadása: 2019.05.17. 12h (hallgató)
 • Dolgozat késedelmes beadása konzulensi engedéllyel: 2019.05.26. 24h (hallgató)
 • Dolgozat beadás jóváhagyása: 2019.05.27. 24h (konzulens)
 • Bírálat feltöltés: 2019.06.30. 24h (konzulens)


 

 

A feladatkiírás tanszékvezetői aláírás és pecsét nélkül is feltölthető, a kiírásokat a tanszék vezetője elektronikusan hagyja jóvá.

Fenti határidők kötelezően betartandók, mivel azok letelte után az adott művelet elvégzését a Portál letiltja.

 

Szakdolgozat és diplomatervezési témák

Cím Leírás Előkövetelmény Konzulens
Adaptív antennarendszerek vizsgálata elektromágneses térelmélet eszközeivelA jövő vezetéknélküli hálózataiban alkalmazott eljárások a fizikai réteg - jelenleg kevéssé vizsgált - sajátosságainak mélyebb megértésén fognak alapulni. Az adaptív antennarendszerek térnyerésével a hálózatok figyelembe fogják venni a fizikai közeg változásait - például az antennatartó szerkezet elhajlásából eredő irányhiba kompenzálásával. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az antennarendszerek pontos fizikai működésének elektromágneses térszámítás segítségével történő modellezése. A hallgató feladata a szakirodalom tanulmányozása, numerikus modell megalkotása, az antennarendszer egyes elemei egymásra hatásának vizsgálata, valamint a kölcsönhatások eredő viselkedésben tapasztalható következményinek tanulmányozása. A téma ipari konzulense Benkő Péter, aki sokáig a GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zrt. vezető tervezője volt.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Adaptív látható fényű optikai kommunikációs rendszerek fejlesztéseÉrdekel, hogy tudnál az otthoni LED-es lámpával Spotify-streamet, vagy YouTube videót átküldeni? Kíváncsi vagy, hogy milyen lehetőségek vannak az adaptív látható fényes kommunikációban, és hogy mi egyáltalán a VLC? Esetleg teljes adatátviteli rendszert akarnál tervezni? Ez a téma rendkívül szerteágazó és az átviteli láncolat, vagy akár egy teljes látható fényű kommunikációs rendszer felépítésébe kapcsolódhatsz be, ha ezt a témát választod. Önálló lab., Szakdolgozat és Diplomaterv szintű témák is elérhetőek nálunk. Munkád során hasznos tapasztalatokat fogsz szerezni az analóg és digitális áramkörök tervezésével, építésével és a mikrokontrolleres vezérlésekkel kapcsolatban. Emellett természetesen mindezek békés "együttélésével" egyetlen NYÁK panelen. Érdeklődni a pontos témákról V1-104, vagy V1-213 termekben lehet (OMT-LAB), esetleg e-mailben Matolcsy Balázsnál.Alapvető áramköri alapismeretek és mikrovezérlők ismerete előnyt jelenthet.

Matolcsy Balázs

Akkumulátorok töltési módszereiA hallgatók megismerkednek az akkumulátorok töltési eljárásaival, lineáris és kapcsolóüzemű töltő áramkörökkel. Adott feladatra optimális soros vagy párhuzamos töltő berendezések fejlesztése, sok csatornás cellafeszültség monitor áramkör és cellafeszültség szabályozó készítése témalabor/önállólabor után szakdolgozat vagy diplomaterv keretében is folytatható. További konzulensek: Dr. Bánfalvi Antal, Váradi Zsolt, Szimler András-

dr. Szabó József

Alacsony fogyasztású (Low Energy) ZigBee szenzorok és hálózatok tervezése, IoT rendszerekhezA jövő IoT alapú szenzorhálózatainak egyik ígéretes építőeleme a ZigBee (802.15.4) kommunikációt lebonyolítani képes, alacsony fogyasztású szenzor node. Egy ilyen node hatékony felépítése nem egyszerű feladat, hiszen a tápellátás igen korlátozott (gombelem, esetleg kis méretű Li-Po cella), és a működési élettartam elvárás magas, akár néhány év is lehet. A ZigBee kommunikációs protokoll segítségével szervezett, szövevényes hálózatokat (mesh) építhetünk fel, majd az egyes node-okhoz kapcsolt szenzorok adatait használva, akár beavatkozhatunk egy központi egység működésébe. Erre gyakorlati példa a központi fűtés adaptív vezérlése, locsolórendszerek vezérlése, világító rendszerek vezérlése stb. A hallgatónak lehetősége van arra, hogy akár az alacsony fogyasztású szenzorhálózat egy node-ját, és ahhoz tartozó szenzorokat, vagy esetleg a központi adatgyűjtőegységet (pl. Raspberry Pi) és annak teljes szoftverét elkészítse. Esetlegesen szimulációs környezet és grafikus interfész készítése a gElőkövetelmény: áramkörtervező és szimulációs szoftverek alapvető ismerete (KiCad és Tina), alapvető beágyazott programozási technikák ismerete Előnyt jelent: alacsony fogyasztású mikrokontrollerek ismerete, Raspberry Pi + python nyelv ismerete

Matolcsy Balázs

Antenna nyalábformálás optikai módszerekkelA mobil hálózatok fejlődésével, a nyalábformálás kiemelt figyelmet kap. A távolról vezérelhető, rádiófrekvenciás antennasor optikai táplálása elsősorban magasabb frekvenciás esetén hatékony megoldás. A feladata célja egy demonstráció összeállítása, mely bemutatja milyen módon és milyen mértékben lehet optikai módszerekkel változtatni a rádiófrekvenciás jel késleltetését. A hallgató feladata: - Rádiós jelek optikai átvitelével, az optikai összeköttetés felépítésével kapcsolatos ismeretek megszerzése - Optikai méréstechnika megismerése - Optikai elvű késleltető vonal felépítése és mérése a laborban rendelkezésre álló eszközök alkalmazásával

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (PhD)

Autóipari high-side tápkapcsoló tervezése, szimulációja, tesztelése (Bosch által támogatott téma).A hallgató feladata egy soft-start funkcióval rendelkező tápkapcsoló modul megtervezése diszkrét elemekből. A soft-start funkció a tápfeszültségek indulásánál játszik fontos szerepet, mivel a tápfeszültség így lineárisan és egyenletesen éri el a végértéket, ezzel megelelőzve a gyors áramimpulzusokat (in-rush áram csökkentése). A tápkapcsolónak rendelkeznie kell túláramvédelemmel, állítható feszültségfelfutási sebességgel, automatikus kimenet kisütéssel (kimeneti kondenzátorok kisütése). A feladat magában foglalja a különböző tápkapcsoló topológiák szimulációját-összehasonlítását, a legalkalmasabb megoldások méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését. A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható.Analóg elektronikai alapok

Szűcs László

Autóipari primer kapcsolóüzemű tápegység tervezése az elektromágneses kompatibilitás (EMC) figyelembA hallgató(k) feladata a piacon található primer, akkumulátorról táplált, autófedélzeti grafikus kijelzőkben használható feszültségcsökkentő konverterek összehasonlítása, majd a legalkamasabb két-három tápegység megtervezése, tesztelése különös tekintettel az elektromágneses kompatibilitásra. A feladat magában foglalja a kutatás eredményét képező termék összehasonlítást a legfontosabb autóipari szempontok alapján, a kiválasztott tápegységek méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését (rövidzárvédelem, bemeneti feszültségugrás, terhelésugrás, standby áramfelvétel, sugárzott és vezetett emisszió mérés). A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható.Kapcsolóüzemű tápegység alapok, áramkörtervezés

Szűcs László

Automatizált EMC mérőrendszer fejlesztéseA jelentkező a félév során megismerkedhet néhány autóipari EMC (Elektromágneses kompatibilitás) méréssel (LISN, mérővevő, stb... működésével), valamint a MATLAB alapú műszervezérléssel. A műszervezérlés lehetővé teszi automatizált mérések és tesztek elvégzését, ami nagyban csökkenti a hiba valószínűségét, valamint jelentősen lecsökkenti a mérési időket, ezért ipari szinten az alkalmazásuk elengedhetetlen. Angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete és alap programozási ismeretek. Motiváció, lelkesedés és szívesen dolgozzon a témán. :)

Szalay Zoltán Attila

Autonóm (önvezetésű) járművek szenzor típusaiAz autonóm (önvezetésű) járművek a környezetükről, helyzetükről, mozgásukról mikrohullámú és optikai szenzorok segítségével kapnak adatokat. Ezek adják az automatikus vezetéshez az alapvető információt. Az önálló laboratórium keretében egy megfelelően megválasztott szenzor típus tervezése illetve alkalmazásának szimulációval és/vagy méréssel való vizsgálata a feladat.Elektromágneses hullámok keltése és terjedése

Dr. Berceli Tibor (DSc)

Bluetooth alapú audiorendszerek tervezése és építéseAz egyre fejlődő Bluetooth-alapú kommunikáció hangátviteli tekintetben sokat fejlődött az elmúlt években. Az legnagyobb újítások közé tartozik az aptX-Lossless Codec (veszteségmentes audiotartalom átvitelre alkalmas) és a TWS (True Wireless Stereo) protokoll. A TWS protokoll lehetővé teszi, hogy két külön Bluetooth egység szinkronban játsszon le audiotartalmat (mono, vagy akár sztereó módban is). Ezt a protokollt használják az új generációs fülhallgatók is (pl. Apple AirPods). A hallgatónak lehetősége nyílik a legmodernebb vezetéknélküli audioátviteli módszerek megismerésére, TWS és aptX kompatibilis hardver építésére és tesztelésére. A téma keretein belül építhető vezetéknélküli hangszóró, fülhallgató, vagy egyedi hardver is. A témából komplexitástól függően BSc. szakdolgozat, vagy MSc. diplomaterv is készíthető.Alapvető ismeretek áramkörtervezés terén, nyomtatott áramkör tervező szoftver ismerete (KiCad). Komoly előnyt jelent, ha a hallgató sikeresen elvégezte a Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja c. tárgyat, illetve, ha rendelkezik alapvető beágyazott szoftveres tudással.

Matolcsy Balázs

Bolyongás 2D rácsonKétdimenziós rácson történő bolyongások a Laplace-egyenlet megoldásának egy érdekes módja. A feladat során az egyszerű téglalapszerű rácson történő mozgástól kiindulva bonyolultabb, nem egyenletes/nem szabályos rácsokon történő mozgások vizsgálata történik. nincsen - illetve programozási feladatok matlab/python/c környezetben

Reichardt András

Fano rezonancián alapuló plazmonikus szenzorok fejlesztéseA Fano rezonancia egy antiszimmetrikus diszperziós görbével jellemzett hullámjelenség, ami két vagy több kapcsolt rezonátor interferenciájának a következménye. Sokáig a kvantum rendszerek sajátosságának tartották, manapság azonban megfigyelték, hogy fotonikus kristályok, plazmonikus nanostruktúrák és metaanyagok spektrumában is előfordul. Megvalósítható például fém gömb csoportok, aszimmetrikus H struktúrák vagy akár szilícium hullámvezető vékonyrétegre helyezett fém nanohuzalok segítségével is. A Fano rezonanciával rendelkező fémes szerkezetek különösen alkalmasak szenzorok létrehozására, mivel ez a rezononacia nagyon érzékeny a struktúra geometriájának, anyagparamétereinek vagy környezetének akár kismértékű perturbálására is. A Fano rezonancia lehetőséget teremthet akár egy molekulányi minta detektálására is. A hallgató feladata Fano rezonancián alapuló szenzorok tervezése valamint az elkészült szenzorok mérési eljárásának kidolgozása főképp a mikrohullámú, a THz tartományon és infra

Dr. Szabó Zsolt (PhD, Habil.)

GNSS vevők pontosságának vizsgálataA kutatás célja a különböző, Magyarországról látható GNSS-rendszerek (GPS, Galileo, GLONASS) pontosságának vizsgálata egymáshoz és adott referenciához képest. A hallgató feladata egy 24/168-ban üzemelő mérési elrendezés megtervezése és összeállítása. A kapott adatokat egy számítógép gyűjti össze, melyeket MATLAB-bal kell feldolgozni, és különböző megállapításokat tenni a rendszerek pontosságára. Fogadható létszám: 1 fő.MATLAB programozási ismeretek

Csuka Barna

Hibajavító kódolások vizsgálataHíradástechnikai rendszerekben fontos szerepet játszik a hibajavító kódolás. Modern rendszerekben egyre fejlettebb kódolási eljárásokat alkalmaznak. A hallgató feladata a félév során a hibajavító kódokkal megismerkedni. Először a BCH, Reed-Solomon majd pedig az LDPC, Turbó kódokat vizsgálná meg. A kódolások implementálása és vizsgálatát MATLAB segítségével történik.

Dr. Kollár Zsolt (PhD)

Induktív rezonancián alapuló, vezeték nélküli energiaátvitel hálózati szimulációhoz használható modeAz induktív rezonancia elvén működő vezeték nélküli energiaátvitel tervezése során a betáplálási és az energiakivételi oldalakon a kapcsolódó kétpólusokat - az optimális átviteli hatásfok elérése érdekében - szabályozni kell. E szabályozás megtervezéséhez tudni kell, hogy milyen kétkapu-paraméterek írják le a be- és kicsatoló tekercsek kapcsai irányából az átviteli rendszert, továbbá az energiaátviteli rendszer működését leíró kétkaut be is kell illeszteni egy hálózatanalizátor programba. A keresett kétkapu-paramétereket az elektromágneses térszámítás eszközeivel kaphatjuk meg. A hallgató feladta egy olyan tervezést segítő eljárás kidolgozása, amely alapján megkaphatók azok a kétkapu-paraméterek, amelyek figyelembevételével - egy adott felhasználási környezetben - a fent említett szabályzórendszer megtervezhető. A paraméterek meghatározásához a tanszéken kifejlesztett térszámítási módszer alapján írt program használható. Elvárás az elektromágneses terek és a lineáris hálózatok elméletének területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Ising modell vizsgálataA Lenz-Ising modell a ferromágneses anyagok egy modelljét adja. A rendezett rácson történő dinamika vizsgálatával a ferromágneses anyagok doménfal elmozdulását, a mágnesezettség kialakulását lehet modellezni. enyhe fizikai érdeklődés, programozási ismeretek (C/Matlab/Python)

Reichardt András

Klasszikus mikrohullámú áramkörök tervezése és bemérése. A jelentkező a félév során megismerkedhet egy klasszikus nagyfrekvenciás passzív eszköz, az úgynevezett 90°-os hybrid tervezésével és működésével. A hallgató feladata az eszköz kiviteli formáinak áttekintése, a választott kiviteli formával egy adott specifikációjú eszköz megtervezése, megépítése és bemérése, majd az eredmények dokumentálása. Angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete és a tápvonalak alapszintű ismerete. Motiváció, lelkesedés és szívesen dolgozzon a témán. :)

Szalay Zoltán Attila

Kvantumvéletlenszámgenerátor-architektúrák vizsgálataSzámos architektúra létezik kvantumoptikai elven működő, valódi véletlenszámokat előállító generátorok megvalósítására. A hallgató feladata megismerkedni a véletlenszámgenerátorok tesztelési lehetőségeivel, megismerkedni néhány egyszerűbb struktúrával. További feladat megvalósítani az egyik architektúrát, majd a kapott eredmények értékelése a megismert módszerek alapján.

Schranz Ágoston

Laboratóriumi, obszervatóriumi és fedélzeti műszerek, detektorok szerkesztése és teszteléseAnyagválasztási, termikus és mechanikus igénybevételekkel kapcsolatos megfontolások, továbbá megbízhatóság növelés konstrukciós vonatkozásai. A hallgatók megismerik és részt vesznek a fejlesztés tervezési, megvalósítási és tesztelési fázisaiban. Aktuális önálló feladatok: - Obszervatóriumi tellurikus mérő és adatgyűjtő két energia bemenetű tápellátó egysége - ESA ESEO LMP kísérlet Langmuir detektor konstrukciója és tesztelése vákuumban - UV detektor műszer fejlesztés obszervatóriumi alkalmazásra - mágneses aanyagmérő műszer - az aktuális feladatok előzetes megbeszélés alapján. (Konzulensek: Szabó József és Bánfalvi Antal, Űrtechnológia laboratórium V1-105)nincsen

dr. Szabó József

Lineáris és kapcsolóüzemű tápegységekEgy energiatárolós, rezonáns, DC/DC illetve galvanikusan elválasztott, egy és több kimenetű konverterek energia átviteli és vezérlő áramkörei, feszültség és áramszabályozók. Aktuális feladatok előzetes megbeszélés szerint (Konzulensek: Szabó J., Szimeler A., Váradi Zs., Bánfalvi A., Kocsis G., Űrtechnológia laboratórium V1-105)nincsen

dr. Szabó József

Lineáris és nemlineáris rácsok dinamikájaLineáris és nemlineáris rácsok dinamikájának vizsgálataEnyhe fizika iránti érdeklődés, programozási ismeretek

Reichardt András

Mesterséges intelligencia alkalmazása híradástechnikai jelfeldolgozás területén MATLAB-banA mesterséges intelligencia illetve a neurális hálók alkalmazása napjainkban egyre elterjedtebbé válik. A hallgató feladata először a MATLAB program által nyújtotta lehetőségek vizsgálata ezen a területen (pl. Neural Network Toolbox). A következő lépésben a megszerzett ismeretekre építve kell a megismert módszereket híradástechnikai alkalmazásokba beépíteni és összehasonlítani más, hagyományos módszerekkel. Ezzel párhuzamosan irodalomkutatás szükséges az ezen a tématerületen megjelent folyóiratcikkek átnézésével. A feladat elsősorban többvivős rendszerek esetén történő csúcstényező-csökkentés illetve nemlineáris torzítások kompenzálására fókuszálna. A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható, akár TDK irányába is elvihető.Programozási ismeretek, angol nyelv

Dr. Kollár Zsolt (PhD)

Mikrohullámú áramkörök tervezéseFeladat: A mikrohullámú áramkörök fajtáinak áttekintése. Egy kiválasztott áramkör tervezése mikrosztrip tápvonalas elrendezésben. Az áramkör vizsgálata szimulációval. A kiválasztott áramkör megépítése és vizsgálata.A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának megfelelő ismerete

Dr. Berceli Tibor (DSc)

Mikrohullámú oszcillátor tervezéseFeladat: A mikrohullámú oszcillátorok típusainak összefoglalása. Az oszcillátor tervezése mikrosztrip tápvonalas elrendezésben. Az áramkör vizsgálata szimulációval. Az oszcillátor megépítése és vizsgálata.A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának ismerete.

Dr. Berceli Tibor (DSc)

Mikrostrip antennarendszer tervezése, szimulációja és méréseA hallgató feladata mikrohullámú frekvenciatartományban előnyösen alkalmazható mikrosztip antennarendszer tervezése. A feladat megoldása során megismerkedik az antennák tervezésének főbb lépéseit, korszerű antenna analízis szimulációs eszköz (CST) használatával. A megtervezett és kivitelezett antenna főbb paramétereit a tanszék antenna mérőszobájában megmérjük. A feladat kapcsolódik a Nivelco fejlesztési feladataihoz, ahol radar elvű tartályszint mérési célokra alkalmazzák a vizsgált antennákat. A munka TDK feladatként is folytatható. (két fő jelentkezését várom)-

Dr. Nagy Lajos (PhD, Habil)

Mobil hálózatok távközléseA mobil hálózatok belső kapcsolatára mikrohullámú és optikai összeköttetéseket használnak. Az önálló laboratórium keretében egy mobil cellának a hálózatba iktatására kis kapacitású kombinált összeköttetés tervezése, összeállítása valamint szimulációval és mérésekkel való vizsgálata képezi a feladatot.Elektromágneses hullámok keltése és terjedése

Dr. Berceli Tibor (DSc)

Modell-redukció alkalmazása az elektromágneses térszámításbanA gyakorlati jelentőséggel bíró elektromágneses térszámítási feladatokat többnyire csak numerikus módszerekkel (pl. végeselem-módszer, véges differencia módszer) lehet megoldani. E numerikus eljárások számításigénye rendszerint nagy, mert a diszkretizálás (pl. hálózás) során sok ismeretlen keletkezik. Sokszor merül fel az igény, hogy sok, egymástól kevéssé eltérő (pl. más peremfeltételt vagy más gerjesztést tartalmazó) feladatot oldjunk meg egymás után, pl. egy eszköz optimalizálása során. Ekkor segítségül hívhatunk bizonyos modell-redukciós módszereket, amelyek néhány jól megválasztott minta megoldás alapján közelítő eredményt szolgáltatnak a hasonlóan kitűzött feladatok megoldására is. Egy ilyen technika a Proper Orthogonal Decomposition, amely egy, az összes szóba jöhető megoldások terét közelítőleg kifeszítő bázist állít elő, így bármely megoldás közelítőleg megadható e bázis elemeinek lineáris kombinációjaként. A hallgató feladata a Proper Orthogonal Decomposition eljárással való Erős háttér matematikából és az elektromágneses terek témaköréből.

Dr. Bilicz Sándor (PhD)

MRI-ben használt RF tekercsek analízise és optimalizációjaMRI berendezéseket - többek között - széles körben használnak az orvosi diagnosztikában és klinikai kiállat kísérletekben. A képalkotás szempontjából kulcskérdés az RF tekercs geometriájának és elektronikájának kialakítása. A tekercs geometriai tervezéséhez és optimalizálásához elektromágneses térszámítási eljárásokat használhatunk. A hallgató feladatai: - az irodalom alapján megismerni az MRI tekercsek tervezésének alapelveit - numerikus térszámítási módszeren alapuló programcsomag segítségével analizálni a rendelkezésre álló kisállat kísérletekhez használt MRI tekercseket - az analízis eredményeit mérésekkel alátámasztani - a meglévő geometriából kiindulva egy olyan tekercs megtervezése, amely tulajdonságai felülmúlják a kiindulási elrendezés műszaki paramétereit.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Műholdfedélzeti napelemes energiaellátó rendszerekA fedélzeti energiakezelés, tárolás, szétosztás, napelem illesztés, illetve a maximális teljesítményű munkapont követése, optimális vezérlése. Speciális környezeti követelmények. Modellezés, áramkörépítés, mérés és tesztelés. Aktuális feladatok előzetes megbeszélés alapján (Szabó József és Szimler András, Űrtechnológia laboratórium, V1-105))nincsen

dr. Szabó József

Nagyfrekvenciás jelgenerátor fejlesztéseAz önálló munka keretében egy nagyfrekvenciás (20MHz-10GHz) tartományban működő órajel generátor műszer fejlesztését kell elvégezni. A jelgenerátor egy programozható Texas Instruments szintézerre épül, ennek az SPI buszon történő vezérlése, a kezelő szoftverkörnyezet kialakítása, a műszer konstrukciója a feladat.mikrokontrolleres hardver/szoftver ismeretek; előnyös az Arduino, Raspberry PI vagy Microchip ismeret

Dr. Csurgai-Horváth László (PhD)

Numerikus térszámítási módszerek impelementációjának hitelesítése Mie-féle szórás alapjánAmikor a megvilágított test és a megvilágító elektromágneses sugárzás hullámhossza azonos nagyságrendbe esik, akkor a Mie-féle szóródási jelenség figyelhető meg. A jelenség leírására létezik analitikus formula, ugyanakkor a teljes tér numerikusan, térszámítás révén is meghatározható egy konkrét elrendezés esetén. Ebből következik, hogy egy numerikus térszámítási módszer implementációja hitelesíthető a probléma analitikus és numerikus megoldásának összevetése alapján. A hallgató feladata az analitikus megoldás implementációja, és annak összevetése valamely elterjedt numerikus térszámítő szoftver (pl. HFSS, CST) eredményével.

Horváth Bálint Péter

Nyalábosztó-alapú kvantum-véletlenszámgenerátor vizsgálataA jelentkező feladata megismerkedni az optikai eszközök alapszintű méréstechnikájával, majd a félév során összeállítani egy optikai nyalábosztón alapuló véletlenszám-generátort, illetve részletesen vizsgálni az egyes hardverelemek hatását a generált bitsorozatok minőségére.Angol nyelvű szakirodalom készségszintű önálló feldolgozása

Schranz Ágoston

Optikai megoldások az 5G hálózatokban - Optikai méréstechnikaA mobil hálózatok fejlődésével és elsősorban az 5G hálózatok várható megjelenésével egyre fontosabb kérdés hogyan tudjuk a rádiófrekvenciás jeleket optikai közegen továbbítani. Ezért a Radio over Fibre (RoF) rendszerek vizsgálata és fejlesztése igazi jővőbemutató feladat. A reflexiós elven működő félvezető optikai erősítő (RSOA-Reflective Semiconductor Optical Amplifier) hatékonyan használható ilyen rendszerekben, hiszen Kis mérete, kis fogyasztása, könnyű kezelhetősége mellett jelentős előnye, hogy többféle feladat egyidejű ellátására is használhatjuk. A hallgatói téma célja egy RSOA alapú RoF összeköttetés felépítése. A hallgató feladata: - A Radio over Fibre rendszerek felépítésével és az alkalmazott eszközökkel kapcsolatos szakirodalom áttekintése - RSOA paramétereinek mérése (automatizált mérések) - Optikai méréstechnika megismerése - Automatizált mérések elkészítéséhez szükséges mérésvezérlő környezet megismerése - Egyszerűsített RSOA alapú rendszer megtervezése, feBSC esetén optikai távközlés témalabor javasolt MSc esetén Optikai hálózatok mellékspecializáció

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (PhD)

Optikai megoldások az 5G hálózatokban - SzimulációA mobil hálózatok fejlődésével és elsősorban az 5G hálózatok várható megjelenésével egyre fontosabb kérdés hogyan tudjuk a rádiófrekvenciás jeleket optikai közegen továbbítani. Ezért a Radio over Fibre (RoF) rendszerek vizsgálata és fejlesztése igazi jővőbemutató feladat. A reflexiós elven működő félvezető optikai erősítő (RSOA-Reflective Semiconductor Optical Amplifier) hatékonyan használható ilyen rendszerekben, hiszen Kis mérete, kis fogyasztása, könnyű kezelhetősége mellett jelentős előnye, hogy többféle feladat egyidejű ellátására is használhatjuk. A hallgatói téma célja egy RSOA alapú RoF összeköttetés felépítése. A hallgató feladata: - A Radio over Fibre rendszerek felépítésével és az alkalmazott eszközökkel kapcsolatos szakirodalom áttekintése - VPI Transmission Maker szimulációs környezetben RSOA transmitter használó RoF összeköttetés felépítése - VPI Transmission Maker optikai távközlési hálózat modellezésére használt szimulációs környezet alkalmazásszintű megismeréBSC esetén optikai távközlés témalabor javasolt MSc esetén Optikai hálózatok mellékspecializáció

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (PhD)

Opto-elektronikus OszcillátorAz opto-elektronikus oszcillátor spektrálisan nagy tisztaságú, kis zajú, magas frekvenciájú, milliméterhullámú elektromos jelet állít elő. Ez egy ring rezonátor, amely optikai adó-vevő párt és egy késleltető visszacsatoló hurkot tartalmaz. A hallgató feladata: - Optikai méréstechnika megismerése - opto-elektronikus oszcillátor felépítése és mérése a laborban rendelkezésre álló eszközök alkalmazásával - későbbi félévekben: az struktúra paramétereinek javítása, az alkalmazott optikai és elektromos szűrők optimalizálása.

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (PhD)

Radar keresztmetszet meghatározása elektromágneses térszámítássalA radarral való detektálhatóság szempontjából jellemzi az objektumokat az ún. radar keresztmetszet (radar cross-section, RCS), amelynek fizikai alapja az objektum és az arra beeső elektromágneses hullám kölcsönhatása. Egyszerű geometriájú tárgyak esetén, kis- és nagy hullámhosszak (optikai tartomány és Rayleigh-tartomány) az RCS-re aszimptotikusan érvényes analitikus formulák léteznek. Bonyolultabb - a gyakorlat számára fontos - geometriák esetén azonban elengedhetetlen az elektromágneses tér numerikus szimulációja az RCS meghatározására. Erre a célra gyakran alkalmaznak végeselem-módszert vagy integrálegyenlet-módszert. A hallgató feladata az RCS fogalmának megismerése, az alkalmazott közelítő formulák és a numerikus szimulációs módszerek áttekintése, valamint az RCS meghatározása numerikus térszámító programokkal néhány tesztfeladatra (akár kereskedelmi végeselem-programmal, akár saját fejlesztésű környezetben). A munka szakdolgozat vagy diplomaterv keretében tovább folytatható.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer ismerete.

Dr. Bilicz Sándor (PhD)

Random media hatása szigetelőbeli hullámterjedésreOptikai vezetők modellezése témakörén belül Helmholtz-egyenlet (illetve hullámegyenlet) megoldása véletlenszerűen rétegezett anyag esetében. A mikrofelépítés ismeretében a szigetelő anyagot (pl. az anyagot úgy modellezzük, mint amely véletlenszerű sorrendben/mintázat szerinti szigetelő rétegekből áll össze. A véletlenszerű rétegzettség (randomly patterned media) annyit jelent, hogy nem tudjuk előre milyen az anyag pontos felépítését, csak annyit, hogy milyen tulajdonságú tartományokból tevődhet össze. A feladat, hogy ilyen típusú anyagban terjedő hullámok terjedésének kiszámítása, ami hullámegyenlet megoldása általános időbeli változsás esetében illetve Helmholtz-egyenlet megoldása szinuszos esetben.

Reichardt András

Reflexiómentes mérőszoba tulajdonságainak vizsgálataÁrnyékolt-reflexiómentesített mérőterek fontos jellemzője, hogy mennyire homogén elektromágneses vizsgálóteret tudunk létrehozni bennük, vagy mekkora az a térrész (csendes zóna), amelyben bizonyos hibával homogénnek tekinthető a térerősség eloszlása. Adott mérőantennával felszerelt, adott elrendezésű mérőhely esetén ezt hosszadalmas méréssorozattal lehet meghatározni a frekvencia függvényében. A mérésre a szakirodalom többféle módszert ajánl. A tanszékünkön épült új árnyékolt, reflexiómentesített mérőszoba reflexiós minősítése a közeljövőben történik meg. Ehhez terveink szerint új - FMCW radar elv alapján működő - mérési eljárást dolgozunk ki, mellyel nem csak a csendes zóna határozható meg, hanem a domináns reflexiós helyek is lokalizálhatók - ezzel segítve a térhomogenitás javítását. A feladat megoldásában részt vevő hallgató kiindulásként tanulmányozza a fontosabb mérési módszereket, majd bekapcsolódik az FMCW radar elven működő eljárás kidolgozásába, a mérésvezérlő jelfeldolgozó szelektromágneses terek, antennás alapismeretek

dr. Lénárt Ferenc

RF gerjesztő és vevő tekercsek fejlesztése kisállat vizsgáló MRI berendezéshezA hallgató feladata: Az MRI berendezés működésének megismerése. A kisállat MRI-ben használatos RF tekercsek tervezésének megismerése. Egy "birdcage" tekercs megtervezése és bemérése. 1 fő Msc

Szűcs László

RF MRI tekercs modellezéseÉpítsen fel FEM modellt mágneses rezonancián alapuló képalkotáshoz (Magnetic Resonance Imaging: MRI) használható birdcage típusú felüláteresztő rádiófrekvenciás (RF) tekercs tervezéséhez. A tekercs méretei: hossz=116mm, átmérő=74mm, az árnyékolás méretei: hossz=200mm, átmérő=97mm. Analizálja a modellt és állapítsa meg a koncentrált paraméterű kondenzátorok optimális értékét. Vezessen be mérőszámokat a tér homogenitás és a gerjesztő energia mérésére és vizsgálja, hogy mennyiben változnak ezek a frekvencia függvényében. Modellezze a vizsgálandó tárgy jelenlétét és vizsgálja, hogy mennyiben változtatja ez meg a tekercs működését.

Dr. Pávó József (DSc)

Segédvivős optikai összeköttetés tervezéseFeladat: A segédvivős optikai összeköttetés megoldásainak összefoglalása. Az összeköttetés tervezése egy kiválasztott elrendezés alapján. Az összeköttetés vizsgálata szimulációval. Az összeköttetés összeállítása és mérése.A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának kellő ismerete.

Dr. Berceli Tibor (DSc)

Spektrummérési módszerek vizsgálata és összehasonlítása MATLAB-balKognitív rádiókban egy nagyobb szerepet kapnak a spektrummérési és detektálási eljárások. A hallgató feladata, a jelenleg vizsgált módszerek megismerése és összehasonlítása. Végezzen ezzel kapcsolatosan szakirodalomkutatást. Vizsgálja meg a digitális (FFT, rekurzív-DFT) és analóg (heterodin elv) módszereket. Adjon javaslatot, hogy a jelenleg használatos kognitív rádiós technikák közül melyiket érdemes alkalmazni. Implementálja szoftver rádióra az egyik szabadon választható algoritmust és próbálja ki szimulált és valós környezetben is.Programozási ismeretek, angol nyelvtudás

Dr. Kollár Zsolt (PhD)

Szélessávú mikrosztrip antenna tervezéseAz egyszerű mikrosztrip antennák (MSA) - sok előnyös tulajdonsága mellett - legfontosabb hátránya a keskenysávú működés. Bizonyos felhasználásokhoz és körülményekhez nem elegendő az elérhető sávszélesség. Ilyen esetekben jó választás lehet a több rétegű MSA megoldás, amellyel a működési sávszélesség jelentős tágítása mellett még a nyereség is növelhető. A hallgató feladata műsorszóró műholdas sávban működő többrétegű MSA (3D szimulációs szoftverrel végzett elektromos, majd konstrukciós) tervezése, később megvalósítása és bemérése. A munka mind BSc, mind MSc önálló laborként elkezdhető és szakdolgozat/diplomaterv keretében folytatható.elektromágneses terek, antennás alapismeretek

dr. Lénárt Ferenc

USB és Ethernet optikai leválasztás megvalósításaÁrnyékolt mérőterek esetén minden - az árnyékoláson átmenő - fém vezetéken valahogyan meg kell akadályozni, hogy rajtuk rádiófrekvenciás zavarjelek átjuthassanak az árnyékolás egyik oldaláról a másikra. Számítógépes mérésvezérlés kiépítésekor viszont az árnyékoláson rádiófrekvenciás tartományba eső vezérlőjelek ellenőrzött átvezetését kell biztosítanunk. Ekkor hagyományos zavarszűrés alkalmazása nem jöhet szóba. Kézenfekvő megoldás, hogy az átvezetés optikai tartományban valósuljon meg - ez a rádiófrekvenciás csillapítás szempontjából is jól méretezhető. A hallgató feladata a tanszéki antenna és EMC mérőszoba mérőrendszeréhez kapcsolódó vezérlő hálózat optikai átvezetéseinek megtervezése, megvalósítása és ellenőrzése RF zavarvédettség szempontjából. A téma BSc szakdolgozatként folytatható.

dr. Lénárt Ferenc

Vezetéknélküli készülékek numerikus modelljének validációjaAz ember környezetében működtetett vezetéknélküli eszközök száma rohamosan növekszik (mobiltelefonok, IoT és orvosdiagnosztikai eszközök, stb.). A szabványok előírják hogy mekkora az a maximális, az eszközök által keltett sugárzás, amely az emberi testben elnyelődhet. Míg napjainkban az elnyelt sugárzás mértékének ellenőrzése komplikált mérésekkel történik, a közeli jövőben ezen mérések elektromágneses térszámítással leválthatóak lesznek. A térszámító szoftverek használatához azonban elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljon a vezetéknélküli eszközök számítógépes modellje. A hallgató feladatai közé tartozik a létező numerikus validációs módszerek megismerése, elektromágneses térszámító szoftver(ek) megismerése, validációs módszerekkel kapcsolatos szimulációk és/vagy mérések elvégzése.Jelek és rendszerek, Elektromágneses terek

Horváth Bálint Péter

Zajgenerátor megvalósítása FPGA-nA vezeték nélküli kommunikációs csatornák (pl. AWGN és fadinges csatornák) modellezésének nélkülözhetetlen eleme a zajgenerátor. A modellek FPGA-s megvalósítása lehetővé teszi azok valós idejű alkalmazását, mely rendkívül hasznos a vezeték nélküli kommunikációs rendszerek tesztelése során. Az implementáció elkíszítése valamilyen HDL nyelven (VHDL, verilog), vagy Xilinx HLS (high level synthesis) segítségével történhet. A hardveres tesztelés korszerű Xilinx FPGA-s platformon kerül végrehajtásra.vhdl/verilog/C++

Horváth Bálint Péter