Az új, most induló BSc képzésben, az önálló labort megelőző félévben Témalabort indítunk, mint ahogy az az előző félévi szakirány tájékoztatón is elhangzott. Több más tanszékkel ellentétben (akik irodalomkutatást végeztetnek a hallgatókkal) mi a gyakorlatiasabb rész felé helyeznénk a hangsúlyt, többek között kedvcsinálónak, illetve szintrehozónak szánva.

Ennek megfelelően a félév első felében - első 7 oktatási hét - mindegyik jelentkezett hallgató ugyanolyan áramkört épít meg dokumentáció és mérési utasítás alapján, az Áramkörépítő szakkörös pákákat illetve a Lendületvételes oszcilloszkópokat itt is hadrendbe állítva.

A gyakorlati foglalkozások az első 7 oktatási héten, minden szerdán 8:15-10:00-ig lesznek megtartva a V1 épület 502 teremben. A megjelenés minden hallgatónak kötelező.

A félév második felében a hallgatók 4 témakör közül választhatnak, ahol kisebb csoportokban a laborok által meghatározott feladatot kell elvégezniük.

Témakör

Oktató

Elektromágneses térszámítás és szimuláció

Dr. Pávó József

Optikai eszközök és hálózatok

Gerhátné Dr. Udvary Eszter

Űrtechnológia

Dr. Csurgai-Horváth László

Rádiós rendszerek

Dudás Levente


Minden témakörhöz 3 hallgató számára biztosítunk helyet, vagyis összesen 12 hely van összesen 10 hallgatóra. A témakörökhöz tartozó oktató nem feltétlen az az oktató, aki majd ténylegesen konzultálni fogja a hallgatót, csak az adott témakörbe tartozó témára az előbbi táblázatban szereplő oktatónál kell jelentkezni, valamint a nevezett oktató vagy felkért helyettese tartja a témakör ismertetőjét.

A TAD (tantárgyi adatlap) szerint a 4. oktatási hétig témát kell választania mindenkinek.

A 4. héten minden hallgató 1-4-ig súlyozva megjelöli a témaköröket: 1 = legkevésbé, ..., 4 = leginkább.

Amennyiben egy témakörre vonatkozóan 3-nál több hallgató jelentkezik, akkor vagy egymás közt megegyeznek, vagy pedig sorsolás alapján dől el, hogy kik dolgoznak az adott témákon.